Documente in dezbatere publica

Regulament de Organizare si functionare al serviciului social cu cazare „Centrul de primire in regim de urgenta pentru copiii strazii”

Proiect de regulament de Organizare și functionare a serviciului social casa de tip familial Drobeta

Proiect de regulament de Organizare și functionare a serviciului social casa de tip familial Punghina

Proiect de regulament de Organizare și functionare a serviciului social casa de tip familial Vânjuleț

Proiect de Regulament de Organizare și Funcționare a serviciului social cu cazare Centrul de îngrijire și asistență a persoanelor cu dizabilități Gura Văii

PROIECT DE REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE a serviciului social cu cazare „Centrul de plasament pentru copilul cu dizabilitati”

Regulament de Organizare si Functionare al Serviciului Social „Centrul de ingrijire si Asistenta pentru Persoane cu Alzheimer sau Dementa Senila Ciresu”

Regulament de Organizare si Functionare – Centrul de ingrijire si asistenta pentru persoane cu dizabilitati Simian

Regulament de organizare și funcționare „Locuința protejată pentru persoanele victime ale violenței domestice”

Regulament de organizare și funcționare Centrul de plasament „Sfântul Nicodim”

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A SERVICIULUI SOCIAL CU CAZARE CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE „CUVIOSUL IOV ”VÎNJULEȚ

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE Centrul rezidential pentru copilul separat de parinti (apartament situat in mun. Drobeta Turnu Severin, str. Independentei nr. 57, bl. 3, sc. 4, etaj 1, ap.3, jud. Mehedinti)

Regulament de organizare și funcționare Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice „Sfântul Nicolae” Gura Văii

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE Centrul de plasament pentru copilul cu dizabilitati „SPERANTA”

Regulament de organizare și funcționare Centrul maternal „Sfânta Ana”

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE Centrul rezidential pentru copilul separat de parinti (apartament situat in mun. Drobeta Turnu Severin, str. Topolnitei nr. 11, bl. 2, sc. 1, etaj 2, ap. 7, jud. Mehedinti)

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE Centrul rezidential pentru copilul separat de parinti (apartament situat in mun. Drobeta Tumu Severin, Independentei nr. 52, bl. 3, sc. 5, etaj 2, ap. 6, jud. Mehedinti)

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNTIONARE Centrul rezidential pentru copilul separat de parinti (apartament situat in mun. Drobeta Tumu Severin, str. Splai Mihai Viteazu nr.15, bl. R4, sc. A, etaj 2, ap.11, jud. Mehedinti)

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE Centrul rezidential pentru copilul separat de parinti (apartament situat in mun. Drobeta Tumu Severin, str. Anghel Saligny nr.118, bl. 1, sc.2, et. 2, ap.5, jud. Mehedinti)

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE Centrul rezidential penti-u copilul separat de parinti (apartament situat in mun. Drobeta Tumu Severin, str. Iuliu Maniu nr. 28, bl. 2, sc. 2, etaj 2, ap. 16, jud. Mehedinti )

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE Centrul rezidential pentru copilul separat de parinti (apartament situat in mun. Drobeta Tumu Severin, str. Splai Mihai Viteazu nr. 22, bloc N2, scara 5, etaj 3, ap. 7, jud. Mehedinti)

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
Centrul rezidential pentru copilul separat de parinti (apartament situat in mun. Drobeta Tumu Severin, str.Independentei nr. 57, bl. 3, sc. 4, etaj 1, ap. 3, jud. Mehedinti)

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
Centrul rezidential pentru copilul separat de parinti (apartament situat in mun. Drobeta Turnu Severin, str. Iuliu Maniu nr. 30, bl. 3, sc. 1 etaj 2, ap. 13, jud. Mehedinti )

Regulament de organizare și funcționare Serviciul de asistență maternală și plasament familial

Regulament de organizare și funcționare Echipa mobilă de recuperare a copilului cu dizabilități Strehaia

Regulament de organizare și funcționare Echipa mobilă de recuperare a copilului cu dizabilități Vânju Mare

Regulament de organizare și funcționare Centrul de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii

Regulament de organizare și funcționare Centrul de consiliere si asistență a copiilor cu tulburări din spectrul autist

Regulament de organizare și funcționare Centrul de zi de recuperare (Complex)

Regulament de organizare și funcționare Centrul de primire în regim de urgență (Complex)

Regulament de organizare și funcționare Centru de zi (Complex)

Regulament de organizare și funcționare Centrul de zi Pătulele

Regulament de organizare și funcționare Centrul de zi pentru monitorizare, asistență și sprijin a femeii gravide predispuse să-și abandoneze copilul

Regulament de organizare și funcționare Centru de zi Prichindel Punghina

Regulament de organizare și funcționare Centrul de zi Sfântul Gheorghe Hinova

Regulament de organizare și funcționare Centrul de zi Sfântul Stelian Baia de Aramă

Regulament de organizare și funcționare Centrul de zi Theodor Costescu Vânjuleț

Regulament de organizare și funcționare centru de zi Vânju Mare

Regulament de organizare și functionare Centrul de zi pentru copilul cu dizabilități (autism)

Regulament de organizare și funcționare Centrul de plasament pentru copilul cu dizabilități 0-7 ani

Regulament de organizare și funcționare a serviciului social Centrul de primire în regim de urgență pentru copilul abuzat, neglijat sau exploatat

Regulament de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Adăpostul victimelor violenței în familie

Regulament de organizare și funcționare a serviciului social furnizat la domiciliu: „Serviciul de asistență maternală și plasament familial”