Centrul de zi pentru consiliere si sprijin pentru parinti si copii

Misiunea:

Misiunea serviciului social „Centrul de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii” este de a sprijini și asista părinții/potențialii părinți pentru a face fața dificultăților psihosociale – care afectează relațiile familiale, pentru dezvoltarea competențelor parentale pentru prevenirea separării copilului de familia sa și de a sprijini copiii atunci când apar probleme în dezvoltarea acestora.              

Beneficiari:

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Centrul de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii” sunt:

a) Părinții/ familiile extinse/ familiile substitutive care:

 • necesită competențe/ deprinderi de îngrijire a copiilor adaptate noilor principii psihopedagogice în domeniu;
 • trăiesc în medii dezavantajate, unde se practică modele de îngrijire și creștere a copiilor care nu corespund sau sunt în contradicție cu modelele general acceptate în comunitate;
 • constată existența/apariția unor probleme la nivelul familiei care afectează dezvoltarea normală/armonioasă a copilului sau favorizează manifestarea unor comportamente ale copiilor ce pun în pericol integrarea lor familială, socială, școlară, profesională;

b) Viitorii părinți care doresc să se formeze înainte de nașterea sau adopția copiilor.

c) Copiii care au probleme de dezvoltare și/sau dificultăți de integrare în familie, școală sau în colectivitatea în care trăiesc.

Servicii:

Serviciile acordate în cadrul centrului de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii constau în:

 • informare, consiliere (socială, juridică și psihologică), sprijin și educație parentală      
 • asistență juridico-administrativă;
 • asistență pentru obținerea prestațiilor sociale;
 • susținerea demersurilor de (re)integrare școlară și profesională;
 • asistarea clienților cu dificultăți psiho-sociale, persoane cu probleme psihologice de comportament.

Activități:

a) Activități de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activități:

 • reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;
 • consiliază părinții pentru depășirea unor situații de dificultate (divorț, pierderea locului        de munca, conflicte intrafamiliale, boli cronice, decesul unuia dintre soți, etc) care pun în pericol dezvoltarea copiilor sau care generează riscuri de separare a copiilor de mediul familial;
 • informează părinții în vederea acoperirii nevoilor copiilor; consolidarea abilitaților și cunoștințelor părinților privind sprijinirea și educarea copilului;
 • sprijină și consiliază copiii care au dificultăți de dezvoltare și/sau integrare în familie, școală, grupuri socio-profesionale.

b) Activități de informare a beneficiarilor/potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

 • campanii de informare prin postere, pliante;
 • activități de promovare a serviciilor centrului în mass media (televiziuni, radio-uri locale, publicații);
 • întâlniri cu specialiști, cu alți membrii ai comunității locale, cu scopul informării și sensibilizării acestora în ceea ce privește respectarea drepturilor copilului;
 • elaborarea de rapoarte de activitate.

c) Activități de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

 • întâlnire cu liderii de opinie din comunitate;
 • atragerea și implicarea voluntarilor, de către coordonator, în activități de promovare și informare a publicului sau grupurilor țintă;
 • întâlniri cu grupuri de copii pentru informarea drepturilor lor;
 • încheierea de parteneriate și colaborări cu diverse instituții locale în vederea asigurării bunăstării copilului și familiei.

d) Activități de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;
 • realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate.

Obiective:

Centrul de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii are următoarele obiective:

 • Creșterea numărului de părinți care conștientizează nevoile copilului de a se dezvolta  într-un mediu familial stabil din punct de vedere emoțional;
 • Creșterea numărului de părinți care conștientizează factorii ce pun în pericol sănătatea, securitatea, dezvoltarea morală, educația și integrarea socială a copilului;
 • Îmbunătățirea abilităților părinților în ceea ce privește îngrijirea și dezvoltarea copiilor;
 • Sprijinirea familiilor/ părinților prin dezvoltarea de rețele/ grupuri de sprijin;
 • Reducerea numărului de copii care ajung în instituții datorită unor dificultăți temporare prin care trec părinții acestora;
 • Creșterea gradului de implicare a profesioniștilor din serviciile comunitare în depistarea precoce a riscurilor care determină separarea copilului de familia sa.

Pliant centrul de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii