Centrul de zi pentru copilul cu dizabilitati (autism)

Misiunea

Oferă găzduire pe timpul zilei, programe și intervenții specializate pentru copiii cu tulburări din spectrul autist în vederea reabilitării și integrării sociale și școlare a acestora.

Activități:

 • evaluarea copiilor și efectuarea planului individualizat de intervenție;
 • formarea deprinderilor de viața independentă;
 • activități de consiliere și informare;
 • terapie comportamental aplicată (ABA), PECS, TEACH, meloterapie, ludoterapie, kinetoterapie și terapie ocupațională;
 • jocuri în aer liber;
 • stimulare senzorială;
 • organizarea de serbări cu ocazia sărbătorilor și aniversarilor copiilor;
 • organizarea de grupuri de suport pentru părinții/reprezentanții legali ai copiilor.

Beneficiari:

Centrul are o capacitate de 16 locuri. În acest moment sunt înscriși 14 beneficiari cu vârsta cuprinsă intre 2-8 ani.

Admiterea în Centrul de zi pentru copilul cu dizabilități (autism)

Măsura frecventării centrului se stabilește la cererea părinților/reprezentanților legali de către Comisia pentru protecția copilului Mehedinți. Părinții copilului/reprezentanții legali ai acestuia se pot adresa direct centrului pentru a solicita admiterea sau cazul poate fi referit de Serviciul de asistență socială din cadrul Consiliului local Drobeta Turnu Severin.

Contractul de furnizare de servicii este încheiat de șeful centrului cu părinții, dacă copilul are părinți și nu există prevederi contrare de ordin legislativ, sau în lipsa acestora cu reprezentantul legal al acestuia.

Copiii cu autism și părinții/reprezentanții legali beneficiază de serviciile oferite, în mod gratuit.

Acte necesare:

 • Bilet de trimitere de la medicul specialist;
 • Cerere prin care se solicita integrarea copilului in programul de recuperare, de către părinți;
 • Copie a certificatului de încadrare într-un grad de handicap;
 • Copie certificat naștere, copie după BI/CI al părinților;
 • Ancheta socială;
 • Plan de servicii;
 • Adeverință medicală pentru copil cu vaccinările efectuate, de la medicul de familie;
 • Analize medicale – exsudat faringian și nazal, examen coproparazitologic;
 • Adeverință medicală – mamă, tată, reprezentant legal.

Criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor:

 • sa fie diagnosticați cu o tulburare din spectru autist;
 • vârstă cuprinsă între 2 – 8 ani;
 • să dețină certificat de încadrare într-un grad de handicap;
 • să nu fie în evidență cu boli infecto-contagioase.

Servicii  oferite:

 • găzduire pe timpul zilei, hrană și îngrijire;
 • asistența medicală;
 • asistența socială;
 • educație;
 • consiliere;
 • terapie.