Echipa mobila de recuperare a copilului cu dizabilitati – Vinju Mare

Echipa mobilă de recuperare a copiilor cu dizabilități, înființată în 10 ianuarie 2011, este o componentă funcțională a serviciului de sprijin pentru copil și familie din subordinea Direcției generale de asistență socială și protecția copilului Mehedinți, având drept scop recuperarea și reabilitarea copiilor cu dizabilități din localitatea Vânju Mare și comunele limitrofe: Rogova, Vânjuleț, Jiana, Pătulele, Punghina, Bălăcița, Vlădaia, Pădina si Corlățel,

Activitatea unei echipe mobile vizează copiii cu dizabilități de pe raza județului în care aceasta a fost constituită. Modalitățile de intervenție sunt asimilate prin definiție serviciilor la domiciliu.

Serviciile furnizate de echipa mobilă trebuie să acopere o gamă largă de nevoi axate pe menținerea stării de sănătate, recuperare, dezvoltarea autonomiei personale, reabilitare și integrare socială. Serviciile vor oferi soluții diferențiate și particularizate în raport cu tipul de dizabilitate, gradul de handicap și recomandările menționate în cuprinsul planului de recuperare aprobat de Comisia pentru protecția copilului.

Furnizarea serviciilor la domiciliul copilului de către profesioniștii din cadrul echipei mobile vine în sprijinul copilului și al familiei sale, prin îmbunătățirea sau menținerea stării de sănătate a copilului și gestionarea problemelor generate de dizabilitate. Aceste servicii vor fi centrate pe evaluarea nevoilor, planificarea și furnizarea serviciilor terapeutice și consilierea familiei privind modul de îngrijire a copilului. 

Totodată, echipa mobilă este un serviciu de proximitate care dezvoltă o rețea județeană de sprijin pentru copiii cu dizabilități care nu au în mod obișnuit acces la servicii de recuperare.

Intervenția echipei mobile vizează și dezvoltarea unui parteneriat activ cu serviciile existente la nivelul comunității (acolo unde acestea există). Echipa mobilă instituie o garanție suplimentară a coerenței în ceea ce privește aplicarea planului de recuperare a copilului cu dizabilități.

Misiunea

Furnizarea de servicii specializate la domiciliul copiilor cu dizabilități care să contribuie la prevenirea separării copilului cu dizabilități de familia sa

Beneficiari

Beneficiarii sunt copiii cu dizabilități, din familie și din asistență maternală, care au domiciliul în Vânju Mare și comunele adiacente acesteia, dar indirect, întreaga comunitate din județ poate fi considerată ca beneficiară a serviciilor oferite.
Comisia de evaluare a Serviciului de evaluare complexa a copilului cu dizabilități din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mehedinți întocmește o recomandare însoțită de un plan de recuperare pentru copii cu dizabilități din localitatea Vânju Mare și zonele limitrofe.

Servicii

Echipa mobila de recuperare a copiilor cu dizabilități asigură servicii de:

 • kinetoterapie – constau în intervențiile pentru copii cu paralizii cerebrale, hemipareze, luxații congenitale, parapareze spastice etc.;
 • consiliere psihologică – se are în vedere consilierea familiei pentru reducerea riscului de abandon al copilului și atragerea familiei în implicarea programului de recuperare;
 • logopedie – cuprinde intervențiile logopedice pentru copii cu dislalie, disarmonici etc;
 • terapie ocupațională – se desfășoară în cazul copiilor cu retard mental mediu și ușor, hiperkinezie etc.

Serviciile furnizate de echipa mobilă trebuie să acopere o gamă largă de nevoi axate pe menținerea stării de sănătate, recuperare, dezvoltarea autonomiei personale, reabilitare și integrare socială. Serviciile vor oferi soluții diferențiate și particularizate în raport cu tipul de dizabilitate, gradul de handicap și recomandările menționate în cuprinsul planului de recuperare aprobat de Comisia pentru protecția copilului.

Activități

Activitățile care se desfășoară pentru realizarea acestor servicii sunt:

 • evaluarea fiecărui copil la includerea sa în programul de recuperare;
 • stabilirea unui plan de intervenție personalizat, centrat pe stimulare senzorială și motorie, și apoi pe dezvoltare motorie, autonomie personală și autonomie socială;
 • consiliere pentru copil și familie cuprinzând componenta practică și psihologică în vederea continuării programului de recuperare la domiciliu, ce se efectuează între două vizite ale echipei mobile de recuperare a copiilor cu dizabilități;
 • evaluarea periodică de către fiecare specialist, evaluare analizată în cadrul echipei (lunar), pentru fiecare caz în parte;
 • informarea comunității, familiilor și a unităților medicale despre existența acestui serviciu.

Obiective

Echipa mobila asigură beneficiarilor sprijin pentru a deveni membrii activi ai comunității.

Furnizarea serviciilor la domiciliul copilului de către profesioniștii din cadrul echipei mobile vine în sprijinul copilului și al familiei sale, prin îmbunătățirea sau menținerea stării de sănătate a copilului și gestionarea problemelor generate de dizabilitate. Aceste servicii vor fi centrate pe evaluarea nevoilor, planificarea și furnizarea serviciilor terapeutice și consilierea familiei privind modul de îngrijire a copilului. 

Echipa mobilă este un serviciu de proximitate care dezvoltă o rețea județeană de sprijin pentru copiii cu dizabilități care nu au în mod obișnuit acces la servicii de recuperare.

Intervenția echipei mobile vizează și dezvoltarea unui parteneriat activ cu serviciile existente la nivelul comunității (acolo unde acestea există). Echipa mobilă instituie o garanție suplimentară a coerenței în ceea ce privește aplicarea planului de recuperare a copilului cu dizabilități.

Furnizarea serviciilor la domiciliul copilului de către profesioniștii din cadrul echipei mobile vine în sprijinul copilului și al familiei sale, prin îmbunătățirea sau menținerea stării de sănătate a copilului și gestionarea problemelor generate de dizabilitate. Aceste servicii vor fi centrate pe:

 • evaluarea nevoilor, planificarea și furnizarea serviciilor terapeutice;
 • consilierea familiei privind modul de îngrijire a copilului;
 • promovarea unei imagini pozitive a beneficiarilor în comunitate;
 • recuperare și reabilitare;
 • creșterea gradului de independență personală până la atingerea autonomiei maxim posibile.