Caminul pentru persoane varstnice „Cuviosul Iov” – Vinjulet

MISIUNEA

            Furnizarea de servicii sociale persoanelor vârstnice care se află în una din următoarele situații: este lipsită de susținători legali sau aceștianu își pot îndeplini obligațiile, nu se poate gospodări singură, necesită supraveghere medicală care nu poate fi asigurată la domiciliu, nu are locuință în vederea asigurării unui mediu cât mai apropiat celui familial, în vederea menținerii și dezvoltării autonomiei personale.

OBIECTIVE

 • Menținerea relațiilor cu familia;
 • Promovarea unei imagini pozitive a beneficiarilor în comunitate;
 • Asigurarea unui mediu de viață cât mai apropiat celui familial;
 • Creșterea autonomiei personale;
 • Diversificarea și creșterea calității serviciilor sociale oferite beneficiarilor.

CAPACITATE

            Căminul pentru persoane vârstnice ”Cuviosul Iov” Vînjuleț dispune de 25 de locuri.

SERVICII OFERITE

 • Găzduire pe perioadă nedeterminată;
 • Asigurarea hranei, cazare, cazarmament, igienă;
 • Ingrijire medicală, supravegherea și menținerea stării de sănătate, administrare de medicamente;
 • Suport emoțional, încurajează menținerea legăturilor cu familia,
 • Desfășoară activități de socializare și petrecerea timpului liber, implicarea comunității în activitățile inițiate de beneficiari;
 • Reintegrare familială și comunitară;
 • Consiliere și informarea beneficiarilor asupra problemelor economice, juridice, religioase.

CONTACT:

Comuna Vînjuleț, județul Mehedinți

Telefon: 0252/352227

Persoana de contact: Ungureanu Adriana Claudia