Formulare tipizate

Fișă de sesizare a cazului suspect de violență, neglijare, exploatare și trafic al copilului

Cerere optiune eliberare bilete/card electronic/decont carburant

Cerere decont carburant

Decontarea carburantului se face în funcție de valabilitatea certificatului de handicap. În cazul certificatelor permanente, decontarea se face semestrial, iar în cazul certificatelor revizuibile, decontarea se va face trimestrial. Suma ramane aceeași și anume 750 lei la Gradul ACCENTUAT și 1.500 lei la Gradul GRAV.

Pe cerere de decontare (Anexa 2) nu mai sunt trecute călătoriile, ci doar valoarea bonurilor fiscale. Nu exista limită la numărul de bonuri depuse.

Bonurile ștampilate în original și copie, extrasul de cont OBLIGATORIU pe numele persoanei cu dizabilități în cazul adulților / reprezentantului legal în cazul copiilor se pot depune fie personal la sediul Serviciului Evidență Beneficii Sociale de pe strada Matei Vasilescu nr. 12 A, fie prin poștă. Cererile pentru decontare nu se depun la sediile primăriilor de domiciliu!

Pentru mai multe relații, telefon: 0352401972

Cerere rovignetă

Cerere abonament transport local

Beneficiază de abonament local persoanele ce au domiciliul în Drobeta-Turnu Severin.

Cerere virare drepturi bănești pe card

Cerere restituire drepturi bănești pentru persoana cu handicap decedată

Cerere retrimitere drepturi bănești neridicate

Declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al minorului cu dizabilități

Cereri de opțiune