Centrul de zi „Prichindel” – Punghina

Misiune

Prevenirea abandonului și instituționalizării copiilor cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani proveniți din familii defavorizate, prin asigurarea de servicii pe timpul zilei.

Activități:

În cadrul centrului se desfășoară următoarele activități:

 • evaluarea inițială efectuată de echipa multidisciplinara a centrului;
 • activități educaționale individuale și de grup;
 • activități recreaționale și de socializare;
 • activități de formare de deprinderi de autoservire;
 • consiliere părinți.

Beneficiari:

Beneficiari direcți: sunt un număr de 30 de copii cu vârste cuprinse între 0-3 ani, proveniți din familii aflate în dificultate;

Beneficiari indirecți sunt familiile acestora și comunitatea locală.

Modalitatea de selectare a beneficiarilor:

Copiii sunt admiși în centru în baza hotărârii Comisiei pentru Protecția Copilului Mehedinți. În vederea admiterii, părinții copilului se adresează cu o cerere la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mehedinți.
Se întocmește un dosar care cuprinde următoarele acte:

 • copii ale actelor de identitate ale părinților și copilului
 • ancheta socială, însoțită de planul de servicii, efectuată de primăria de domiciliu
 • adeverința medicală de la medicul de familie.

Se prezintă cazul Comisiei pentru Protecția Copilului de către asistentul social al centrului, în vederea admiterii dosarului.

Obiective:

 • promovarea uni imagini pozitive a beneficiarilor în comunitate;
 • asigurarea unui mediu de viață cat mai apropiat de cel familial;
 • integrarea/reintegrarea familială și/sau socială;
 • creșterea gradului de independență personală până la atingerea autonomiei maxim posibile;
 • promovarea și dezvoltarea abilităților de comunicare și socializare.