Centrul de asistenta si protectie a victimelor traficului de persoane

Misiunea:

Acordarea de asistență socială, medicală, psihologică, educațională, juridică și de sprijin pentru reintegrarea socio-profesională și în familie victimelor traficului de persoane.

Beneficiarii:

Victimele traficului de persoane.

Servicii oferite:

 • găzduire, hrană și îngrijire;
 • asistență medicală;
 • educație;
 • consiliere psihologică și juridică;
 • orientare socio-profesională.

Obiective:

Obiective strategice:

 • Reducerea amplitudinii traficului de persoane prin întărirea capacității de auto-protecție a cetățenilor și societății la amenințările acestui fenomen;
 • Eficientizarea activităților de asistare a victimelor traficului de persoane;

Obiective specifice:

 • Informarea și sensibilizarea populației în vederea conștientizării riscurilor asociate traficului de persoane și întărirea capacității de auto-protecție a cetățenilor și societății la amenințările acestui fenomen;
 • Eficientizarea activităților de prevenire a traficului de persoane; Reducerea vulnerabilității grupurilor de risc (în primul rând copiii neînsoțiți, nesupravegheați sau instituționalizați dar și femei, cetățeni de etnie rromă, persoane cu handicap, bătrâni solicitanți de azil și persoane care au primit o formă de protecție în România);
 • Implementarea standardelor naționale în programele și proiectele de prevenire a traficului de persoane;
 • Eficientizarea activităților de acordare a asistenței și protecției victimelor traficului de persoane; Dezvoltarea continuă a relațiilor de colaborare și a mecanismului de comunicare între instituțiile implicate în prevenirea și combaterea traficului de persoane;
 • Asigurarea protecției și asistenței victimelor traficului de persoane;
 • Reintegrarea și incluziunea socială a victimelor traficului de persoane;
 • Formarea continuă pentru personalul Centrului de asistență și protecție a victimelor traficului de persoane.

Capacitate:

Centrul are o capacitate de 6 locuri pentru găzduirea victimelor traficului de persoane.