Centrul de plasament pentru copilul cu dizabilitati 0-7 ani

Centrul de plasament pentru copilul cu dizabilități 0-7ani este o componentă funcțională a serviciilor publice specializate pentru protecția copilului din subordinea

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mehedinți.

            MISIUNEA:

Furnizarea și/sau asigurarea accesului copiilor 0-7ani, pe o perioadă determinată la găzduire, îngrijire, educație și pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale și                                                                     sociale.

Scopul acestui centru este de a asigura protecția copiilor pe perioada cât timp aceștia se află în centru, de a oferii ajutor specializat în vederea integrării/reintegrării familiale și/sau sociale a copiilor și recuperării acestora.

SERVICIILE ACORDATE:

 • găzduire
 • masă
 • asistență medicală și îngrijire
 • suport emoțional și după caz, consiliere psihologică
 • educare
 • reintegrare familială și comunitară
 • linie telefonică de urgență
 • servicii specializate de abilitare și reabilitare
 • activități recreative și de socializare

BENEFICIARI:

 • copii cu dizabilități 0-7ani, încadrați într-un grad de handicap, separați temporar sau definitiv de părinții săi

CONDIȚII DE ACCES/ADMITERE ÎN CENTRU   :

 • hotărârea/sentința civilă de stabilire a unei măsuri de protecție specială
 • certificat de naștere
 • copie CI a copilului (dacă este cazul), a părinților
 • certificat de căsătorie a părinților(dacă este cazul)
 • adeverință de la medicul de familie cu vaccinările
 • adeverință școală elev (dacă este cazul)
 • anchetă socială
 • planul de servicii
 • fișa de identificare a riscurilor privind situația familiilor cu copii
 • copie certificat de încadrare în grad de handicap(dacă este cazul)
 • dovada că nu s-a identificat un asistent maternal care să corespundă nevoilor de dezvoltare a copilului

CAPACITATE:

Centrul de plasament pentru copilul cu dizabilități 0-7ani are o capacitate de 20 locuri.