Camin persoane varstnice Strehaia

MISIUNEA CENTRULUI

Misiunea centrului este aceea de a imbunatati viata beneficiarilor de a le asigura un mediu prietenos si stabil, care sa le permita valorificarea potentialului si abilitatilor de care dispun

Pentru aceasta, vom:

 1. Asigura un mediu prietenos si stabil in ceea ce priveste confortul bio-psiho-social al beneficiarului, ce va permite acestuia sa se manifeste activ si sa-si dezvolte capacitatile individuale creative;
 2. Asigura asistenta medicala, ingrijire, asistenta sociala;
 3. De a imbunatati si actualiza continuu serviciile oferite beneficiarilor din cadrul caminului, conform standardelor specifice minime de calitate.

PRINCIPIILE CENTRULUI

 1. Respectarea drepturilor si a libertatilor fundamentale ale omului;
 2. Prevenirea si combaterea discriminarii;
 3. Egalizarea sanselor;
 4. Protectie impotriva neglijarii si abuzului;
 5. Libertatea de a alege si controlul asupra propriei vieti, a serviciilor si formelor de suport de care beneficiaza;
 6. Solidaritatea sociala;
 7. Confidentialitatea;
 8. Cooperarea si parteneriatul
 9. Subsidiaritatea, potrivit careia, in situatiile in care persoana sau familia nu isi poate asigura integral nevoile sociale, intervin colectivitatea locala si structurile ei asociative si complementar, statul;
 10. Abordarea integrata;
 11. Abordarea centrata pe persoana in furnizarea de servicii;
 12. Egalitatea de tratament;
 13. Imbunatatirea continua a calitatii serviciilor.

OBIECTIVELE CENTRULUI

 1. Intretinerea si folosirea eficienta a bunurilor din dotare;
 2. Supravegherea si ingrijirea constanta;
 3. Elaborarea programelor individuale si de grup, adaptate afectiunii fiecarei persoane;
 4. Asigurarea pentru beneficiari a protectiei si asistentei in cunoasterea si exercitarea drepturilor lor;
 5. Asigurarea consilierii si informarii sociale si juridice beneficiarilor de servicii sociale si apartinatorilor acestora;
 6. Asigurarea pazei si securitatii beneficiarilor de servicii sociale;
 7. Asigurarea indeplinirii standardelor specifice minime de calitate;
 8. Acordarea de sprijin si asistenta de specialitate in vederea prevenirii situatiilor care pun in pericol siguranta beneficiariilor de servicii sociale;
 9. Acordarea asistentei si sprijinului pentru beneficiarii de servicii in exercitarea dreptului la exprimare libera a opiniei, in functie de discernamantul acestora;
 10. Dezvoltarea de parteneriate si colaborarea cu organizatii neguvernamentale si alti reprezentanti ai societatii civile, in vederea diversificarii serviciilor de asistenta speciala, in functie de realitatile si specificul local.

CRITERII DE ELIGIBILITATE

Admiterea in camin se realizeaza in baza unui dosar personal care este analizat de Comisia de admitere, ce functioneaza la nivelul D.G.A.S.P.C. Mehedinti, cu respectarea procedurii de admitere. In situatia in care dosarul este aprobat, se emite o Hotarire a comisiei, semnata de Directorul Executiv al D.G.A.S.P.C. Mehedinti si se incheie cu fiecare beneficiar un contract pentru acordare de servicii sociale. Conform contractului incheiat, servicile acordate de Caminul pentru Persoane Varstnice Strehaia constau in: asigurarea cazarii, hrana, cazarmament, conditii igenico-sanitare corespunzatoare, inregistrare in evidenta medicala, imunizari, mentinerea starii de sanatate, crearea si asigurarea unui climat securizant. Intocmirea planului de interventie, socializare, reintegrare sociofamiliala, consiliere psihologica, etc.

            Criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor de servicii de ingrijire in camin sunt: domiciliul in judetul Mehedinti, pensionar sau implinirea varstei legale de pensionare, starea de sanatate, lipsa locuintei si a posibilitatii de a-si asigura conditii de locuit pe baza resurselor proprii, lipsa veniturilor proprii sau venituri insuficielte pentru asigurarea ingrijirii necesare, necesitatea ingrijirii medicale permanente, sustinatorii legali sau lipsa acestora si eventuala relatie cu acestia. Hotarirea de admitere /respingere a cererii solicitantului sau reprezentantului legal se ia de catre Comisia de admitere, pe baza unui punctaj acordat pentru fiecare dintre criteriile de eligibilitate mentionate.

            Conform Hotararii Consiliului Judetean Mehedinti nr. N87/30. 07. 2019 privind stabilirea costului mediu lunar de intretinere si a cunatumului contributiei lunare de intretinere datorate de asistatii din centrele pentru persoanele varstnice din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Mehedinti, costul mediu lunar de intretinere al persoanei varstnice pentru anul 2019 este de 933 ron/luna.

            SERVICII OFERITE

La admitere, centrul incheie cu fiecare beneficiar de servicii sociale un CONTRACT DE SERVICII, care stipuleaza drepturile si obligatiile, inclusive de natura materiala, fiecarei parti contractate, precum si tipurile de servicii sociale pe care le poate asigura:

INGRIJIRE SI ASISTENTA

 Servicii :

 1. Supraveghere  si mentinerea sanatatii;
 2. Asigurarea medicatiei;

SPRIJIN SI CONSILIERE PE PROBLEME DE SANATATE

            Evaluare initiala si reevaluari periodice

            Echipa Multidisciplinara a centrului efectueaza o evaluare initiala a fiecarui beneficiar, precum si reevaluari periodice, in baza carora se stabilesc serviciile ce vor fi asigurate beneficiarului.

            In cadrul caminului se realizeaza o monitorizare stricta a persoanelor aflate la tratament si, impreuna cu personalul de specialitate, se actioneaza atunci cand se sesizeaza aparitia unor modificari semnificative in ceea ce priveste starea fizica si psihica a acestora.

            In baza evaluarii initiale efectuate de echipa multidisciplinara (medic, asistent medical, psiholog, asistent social), se intocmeste Planul Personalizat in care se mentioneaza serviciile ce vor fii asigurate beneficiarilor.

INTEGRARE SI REINTEGRARE SOCIALA

            Centrul asigura desfasurarea activitatilor de incurajare si sprijin a relatiei cu familia si comunitatea locala, asistenta sociala, asistenta religioasa, socializare, insotire, reprezentare si mediere.

PROTECTIE IMPOTRIVA ABUZURILOR SI NEGLIJARII

Beneficiarii sunt protejati (prin proceduri specifice) impotriva abuzului(fizic, psihologic, sexual, financiar-material), neglijarii, discriminarii, a tratamentului degradant sau inuman.

Informatiile despre beneficiari sunt pastrate in mod corespunzator,  asigurindu-li-se confidentialitatea datelor, aspect prevazut si in Regulamentul Intern si in Angajamentul de confidentialitate semnat de fiecare angajat.

DESCRIEREA CENTRULUI

    Centrul este situat in locatia Complexului de Servicii Sociale Strehaia, strada Tudor Vladimirescu, numarul 101.

Caminul pentru Persoane Varstnice Strehaia isi desfasoara activitatea din data de 01.01.2015 in conformitate cu prevederile Legii nr. 17/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind asistenta sociala a persoanelor virstnice. Ordinul ministerului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice nr. 29/2019, pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea servicilor sociale destinate persoanelor varstnice si Legii asistentei sociale nr. 292/2011.

            Caminul se afla intr-o cladire a Complexului pentru Servicii Sociale Strehaia si are o capacitate de 35 locuri. Beneficiarii au acces la curtea interioara care este amenajata cu gazon, arbori fructiferi si ornamentali, foisor dotat cu banci si mese, capela in care se oficiaza serviciu religios ortodox. Caminul este amplasat la parter si etajul 1. La parter sunt: camera control acces,  4 dormitoare, 2 camere de zi, birouri administrative, vestiar pentru personal, un spatiu pentru depozitarea materialelor igenico-sanitare. La etajul 1 sunt 5 dormitoare, 3 camere de zi cabinetul medical, biroul asistentului social, biblioteca si arhiva unitatii.     Dormitoarele sunt dotate cu 4 paturi, 4 noptiere, 4 dulapuri pentru imbracamine si incaltaminte si grup sanitar propriu. Camerele de zi sunt dotate cu 2 canapele si 2 fotolii, aer conditionat, televizoare tip plasma, masa si 6 scaune. Beneficiarii au acces la toate spatiile commune.

            Cazarea persoanelor admise se face in 9 dormitoare (camere de locuit) cu respectarea dorintelor beneficiarilor sau apartinatorilor, in functie de sex, varsta, grad de rudenie, familii, religie, stare de sanatate, afinitatii, etc.

            Asigurarea alimentatiei beneficiarilor. Caminul asigura fiecarui beneficiar trei mese pe zi si  doua gustari, servirea mesei se face atit in camerele de zi, cat si in dormitoare in functie de starea de sanatate. Meniul zilnic si programul de servire a mesei sunt afisate, meniurile saptaminale sunt diversificate, respectind numarul de calorii si incadrarea in alocatia zilnica de hrana (  16.60 lei/zi) si  sunt stabilite de o comisie din cadrul complexului. Mancarea este preparata zilnic, proaspata fiind hiposodata corespunzatoare afectiunilor unor categorii de beneficiari.

 Asistenta medicala. Cabinetul medical este dotat conform standardelor, cu: canapea de consultatii, birou, dulap pentru pastrarea medicamentelor uzuale, dulap cu cheie pentru pastrarea medicamentelor psihotrope, tensiometru, termometre, glucometre, etc. Toti beneficiarii asigurati sunt inscrisi la medic de familie din orasul Strehaia, iar cazurile sociale sunt in grija medicului unitatii. Complexul are contract cu un medic psihiatru si un medic de recuperare medicala, acestia deservesc si Caminului pentru Persoane Varstnice Strehaia.

            Centrul dispune de adaptari specifice pentru persoane cu dizabilitati : intrarea in unitate este prevazuta cu rampa si balustrada, in anumite bai exista dispozitive pentru persoane cu incadrare in grad de handicap.

            Amplasarea centrului permite utilizatorilor acces liber la toate serviciile si facilitatile comunitatii : exista cai de acces circulate de mijloace de transport in comun in directia unitatii noastre.

            Centrul este racordat la reteaua de curent electric, la reteaua de apa si dispune de un sistem propriu si eficient de termoficare (centrala proprie).

PERSONALUL CENTRULUI

ASIGURAREA ASISTENTEI MEDICALE

1 medic   – Facultatea de medicina

5 asistenti medicali – Scoala Posticeala Sanitara

Se asigura :

 • Fisa de consultatie medicala initiala
 • Fisa de evaluare initiala medicala la intrarea in centru;
 • Fisa de monitorizare ;
 • Asistenta medicala ;
 • Evaluarea zilnica a starii de sanatate ;
 • Planuri personalizate in functie de diagnostic ;
 • Recomandari medicale ;

RECUPERARE, SOCIALIZARE SI EVALUARE

 • 1 psiholog – facultatea de Psihologie (deserveste centrul) ;
 • 1 asistent social – facultatea de Asistenta Sociala (deserveste centrul) 

Se asigura :

 • Socializare, consiliere

INGRIJIRE SI INTRETINERE

 • 5 infirmier – cursuri de calificare, care asigura si sunt responsabil de :
 • Toaleta zilnica (nevoi fiziologice, spalat, imbracat/dezbracat) ;
 • Schimbul lenjeriei ;
 • 4 ingrijitori curatenie care asigura si este responsabil de :
 • Curatenia la nivel de centru ;
 • Curatenia toaletelor ;

ADMINISTRATIV

 • 1 sef centru

FACILITATI

Centrul pune la dispozitia beneficiarilor de servicii sociale urmatoarele facilitati :

In camera :

 1. Tv cu cablu ;
 2. Conexiune la internet ;
 3. Senzor fum antiincendiu ;
 4. Sisteme de alarmare pentru cazuri de urgenta ;
 5. Mobilier ;
 6. Scaun cu rotile, cadru si alte dispozitive pentru persoane cu incadrare in grad de handicap.

Spatii comune :

 1. Hol ;

Curtea centrului :

 1. Parc de recreere ;
 2. Foisor cu mese si banci ;
 3. Balansoare ;
 4. Rampa de acces pentru scaune cu rotile

PROCEDURI DE EFECTUARE SI REZOLVARE A RECLAMATIILOR

Reclamatiile din partea beneficiarilor sau familiilor acestora vor fi trecute in Registrul pentru reclamatii. Institutia are stabilite proceduri de reclamare cu privire la activitatile si serviciile oferite de centru.

Reclamatiile si sesizarile pot fi facute verbal, in scris sau prin e-mail.

Centrul pune la dispozitia beneficiarilor urmatoarele conditii de consemnare a sesizarilor si reclamatiilor :

 1. Registrul de sesizari si reclamatii, situat la loc vizibil si la indemana oricui ;
 2. Cutia de sesizari si reclamatii.

Acestea sunt verificate zilnic de catre conducerea unitatii.

Sesizarile si reclamatiile vor fi adresate sefului de centru, care va lua masurile ce se impun si va oferi raspuns in maxim 10 zile lucratoare.

Daca sesizarile si reclamatiile depasesc sfera de influenta a sefului de centru, acestea vor fi trimise si solutionate de catre forurile superioare competente.

            La admiterea in centru, beneficiarii sunt informati cui trebuie sa se adreseze daca doresc sa reclame anumite servicii sau moduri de comportament a personalului.

Centrul incurajeaza beneficiarii sa sesizeze anumite nereguli ale personalului asupra caruia se impun masuri prompte. Toate reclamatiile urmaresc anumite etape care sunt explicate de catre persoanele raspunzatoare beneficiarilor de servicii sociale si familiilor acestora.

DREPTURILE BENEFICIARILOR

 1. Dreptul de a fi consultati in toate deciziile care ii privesc ;
 2. De a-si desfasura activitatile intr-un mediu fizic accesibil ,sigur ,intin ,functional ;
 3. De a-si exprima liber optiunile ;
 4. De a gandi si actiona autonom ;
 5. De a fi informati cu privire la starea lor de sanatate ;
 6. De a consimti asupra serviciilor asigurate prin contract ;
 7. De a beneficia in mod egal de serviciile oferite in centru ;
 8. De a beneficia de confidentialitate privind datele personale si informatiile medico-psihice ;
 9. De a nu fi abuzati , neglijati , abandonati , pedepsiti , hartuiti sau exploatati sexual ;
 10. De a face reclamatii si sugestii fara teama de represalii  ;
 11. De a nu fi exploatati economic-abuzuri privind banii, proprietatile, pretentii ce depasesc taxele convenite pentru serviciile oferite ;
 12. De a fi tratati si de a avea acces la toate serviciile fara discriminare ;
 13. De a beneficia de intimitate, de a-si manifesta liber orientarile si interesele culturale, etnice, religioase, sexuale, conform legii ;
 14. De a-si dezvolta talente si abilitatile ;
 15. De a-si utiliza cum doresc lucrurile personale ;
 16. De a fi anuntati in scris si de a putea fi  audiati cu 5 zile lucratoare in avans daca vor fi exclusi de la accesul si activitatile centrului-cazuri de transfer , ori reziliere unilaterala a contractului de servicii ;
 17. De a fi exclusi ∕transferati din centru numai꞉
 • -din ratiuni de ordin medical ;
 • -la dorinta beneficiarului ;
 • -pentru comportamente ce sunt un pericol pentru beneficiar,pentru ceilanti beneficiari sau salariati ;
 • -pentru comportamente ce prejudiciaza rutinele zilnice ale activitatilor centrului ;
 • -in cazuri de forta majora-cataclisme naturale,aparitia unui focar de infectie epidemica

18. De a fi informati cu privire la toate activitatile ce se desfasoara in cadrul centrului ;

19. De a accesa toate spatiile si echipamentele comune ;

20. De a fi tratati individulalizat ;

21. De a primi raspuns la toate solicitarile ,opinile exprimate ;

22 .Dreptul la intimitate ;

23. De a primi cadouri sau donatii.

OBLIGATIILE SI RESPONSABILITATILE BENEFICIARILOR

1. Sa respecte drepturile celorlalti beneficiari ;

2. Sa manifeste un comportament civilizat fata de ceilalti beneficiari ;

3. Sa nu agreseze fizic sau verbal beneficiarii sau salariatii ;

4. Sa nu consume bauturi alcoolice ;

5. Sa respecte programul zilnic de recuperare conform planificarii ;

6. Sa foloseasca cu atentie si grija bunurile centrului ;

7. Sa respecte ordinea ,curatenia,igiena personala si igiena camerei ;

8. Sa respecte intimitatea celorlalti beneficiari ;

9. Sa nu fure ;

10.Sa respecte regulamentul de ordine interioara al centrului ;

11.Sa nu abuzeze fizic , psihic , sexual, economic ceilalti beneficiari.

Nerespectarea acestor obligatii va atrage masuri punitive din partea unitatii pana la iesirea  beneficiarului  din centru cu respectarea normelor legale in domeniu.

Angajatii centrului vor respecta drepturile beneficiarilor intocmai , orice abatere sau incalcare va atrage dupa sine masuri administrative pana la concediere cu respectarea legislatiei in vigoare.

CONTACT

 • Tel/fax : 0374645054
 • Sef Centru: Cretescu Petre- 0724282276
 •  E-mail: cretescupetre@yahoo.com
 • Coordonate GPS: 44.623244, 23.188421
 • Program administrativ zilnic: L-V 07.00 – 15. 00
 • Program asistenta medicala si ingrijire: L-D 07.00-19. 00 si 19.00 – 07. 00