Centrul de primire in regim de urgenta

Centrul de primire în regim de urgență  este o componentă funcțională a serviciilor publice specializate pentru protecția copilului din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mehedinți.

            MISIUNEA:

Furnizarea și/sau asigurarea protecției copiilor, pe o perioadă determinată de timp, atunci când acesta se află în pericol iminent în propria familie, familia lărgită sau familia                                                                                substitutivă.

Beneficiari:

 • copii cu vârste intre 0-3 ani;
 • copii lipsiți temporar de ocrotirea părinților sau a reprezentanților legali;.
 • copii aduși de organele de politie, care îi și identifica pe copii;

Servicii oferite:

 • Găzduirea pe perioada determinată, până la încetarea sau înlocuirea măsurii de plasament în regim de urgență;
 • Îngrijire personală – asigurarea îngrijirii de bază: hrană, somn, îmbrăcăminte, igiena, etc.;
 • Starea de sănătate – asigurarea condițiilor necesare pentru identificarea și evaluarea permanentă a nevoilor fizice, emoționale și de sănătate ale flăcărui copil, precum și măsurile corespunzătoare pentru satisfacerea acestor nevoi, igiena personală, supravegherea și menținerea stării de sănătate, etc.;
 • Educare – asigurarea accesului beneficiarilor la educație, informare, cultură, educație informală și non-formală a beneficiarilor prin mijloace corespunzătoare, cu prioritate în unități de învățământ din comunitate, în vederea dezvoltării lor armonioase;
 • Asistența socială – întocmire de anchete sociale, păstrarea și reactualizarea bazei de date, desfășurarea activităților specifice cu scopul reintegrării socio-familiale, păstrarea legăturii cu familiile copiilor, familiilor lărgite sau alte persoane relevante pentru copil;
 • Dezvoltarea abilitaților de viață independentă – asigurarea socializării beneficiarilor, dezvoltarea relațiilor cu comunitatea, asigurarea unui climat favorabil dezvoltării personalității copiilor, asigurarea participării beneficiarilor la activități de grup și la programe individualizate, adaptate nevoilor și caracteristicilor lor;
 • Consiliere psihologică – oferă copiilor consiliere psihologica în vederea rezolvării problemelor legate de dezvoltarea lor psihologică și pentru a face față dificultăților psihosociale cu care se confrunta, în funcție de vârsta, nivelul de dezvoltare și nevoile pe care le au;
 • Suport emoțional – oferă copiilor și familiei acestuia sprijin concret și încurajează menținerea legăturilor cu părinții, familia lărgită și alte persoane importante sau apropiate față de ei;
 • Supraveghere – asigura masuri de siguranță și securitate legale necesare asigurării protecției copiilor;
 • Hrana caldă – asigură copiilor o alimentație corespunzătoare din punct de vedere calitativ și cantitativ, ținând cont de vârsta, nevoile și preferințele acestora, în conformitate cu legislația în vigoare;
 • Curățenie – asigură condiții de locuit igienice și primitoare, decente și asemănătoare mediului familial;
 • Menținerea legăturilor cu familia extinsă și alte persoane importante pentru copil – asigura sprijin concret și sunt încurajați să mențină legături cu familia extinsă și alte persoane importante sau apropiate de ei, iar familia și alte persoane apropiate de copil sunt implicate pe cât posibil în viață acestuia pe perioada șederii copilului în cadrul centrului, astfel încât reintegrarea/integrarea sa familiară și socială să se pregătească și să se realizeze în cele mai bune condiții;
 • Reintegrare familială și comunitară – asigura pregătirea corespunzătoare a ieșirii copilului din serviciu, prin dezvoltarea deprinderilor de viață independentă și a altor condiții necesare pentru reintegrarea sau integrarea familială și/sau socio-profesională;
 • Socializare și activități culturale – asigura copiilor oportunități multiple de petrecere a timpului liber, care să contribuie la dezvoltarea fizica, cognitivă, socială și emoțională a copiilor;
 • Asigură un sistem de primire, înregistrare și soluționare a sesizărilor/reclamațiilor cu privire la serviciile oferite;
 • Colaborează permanent cu profesioniștii autorității administrației locale și alte servicii pentru copil și familie din comunitate;

Obiective :

 • asigurarea unui mediu primitor;
 • reducerea numărului de copii prin reintegrarea unui număr cât mai mare dintre aceștia în familie și societate, dacă este posibil acest lucru;
 • asigurarea de servicii de calitate pentru copii în conformitate cu nevoile acestora;
 • integrarea și adaptarea socio-profesională în funcție de tipul/gradul de dizabilitate și de gradul de discernământ;
 • formarea deprinderilor de viață independentă;

Capacitate:

Centrul de primire în regim de urgență are o capacitate de 12 locuri.