Centrul de zi

Centrul de zi  este o componentă funcțională a serviciilor publice specializate pentru protecția copilului din subordinea

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mehedinți.

 MISIUNEA:

 • Prevenirea abandonului și instituționalizării copiilor cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani prin asigurarea pe timpul zilei a unor activități de îngrijire, educație, recreere-socializare,                                                                      consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă pentru copii,                                                                      cât și a unor activități de sprijin, consiliere, educare pentru părinți sau                                                                      reprezentanți legali, precum și alte persoane care au în îngrijire copii.

ACTIVITĂȚI:

În cadrul centrului se desfășoară următoarele activități:

 • evaluarea inițială efectuată de echipa multidisciplinara a centrului;
 • activități educaționale individuale și de grup;
 • activități recreaționale și de socializare;
 • activități de formare de deprinderi de autoservire;
 • consiliere părinți.

BENEFICIARI:

Beneficiari direcți: sunt un număr de 30 de copii cu vârste cuprinse între 0-3 ani, proveniți din familii aflate în dificultate. Beneficiari indirecți sunt familiile acestora și comunitatea locală.

Conform Dispoziției nr.184/02.2009, locurile neocupate vor fi completate cu copii care nu reprezintă cazuri sociale, pentru care se va plăti o contribuțielunară, stabilită prin Hotărârea Consiliului Județean nr.158/19.12.2014 .

MODALITATEA DE SELECTARE A BENEFICIARILOR:

Copiii sunt admiși în centru în baza hotărârii Comisiei pentru Protecția Copilului Mehedinți. În vederea admiterii, părinții copilului se adresează cu o cerere la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mehedinți.
Se întocmește un dosar care cuprinde următoarele acte:

 • copii ale actelor de identitate ale părinților și copilului
 • ancheta socială, însoțită de planul de servicii, efectuată de primăria de domiciliu
 • adeverința medicală de la medicul de familie.

Se prezintă cazul Comisiei pentru Protecția Copilului de către asistentul social al centrului, în vederea admiterii dosarului.

OBIECTIVE:

 • promovarea unei imagini pozitive a beneficiarilor în comunitate;
 • asigurarea unui mediu de viață cat mai apropiat de cel familial;
 • integrarea/reintegrarea familială și/sau socială;
 • creșterea gradului de independență personală până la atingerea autonomiei maxim posibile;
 • promovarea și dezvoltarea abilităților de comunicare și socializare.

Capacitate:

Centrul de zi  are o capacitate de 30 locuri.