ÎNTREBARI SI RASPUNSURI ALE PROBLEMELOR ADULTILOR CU DIZABILITATI

Se prelungește valabilitatea certificatelor de handicap pentru adulți?

Se prelungește valabilitatea pentru 30 de zile (pe durata stării de urgență) a Certificatelor de handicap, pentru adulți, începând din 16 martie 2020. Dacă starea de urgență se prelungește, se prelungește și această măsură.

Pentru cei care nu au avut NICIODATA certificat de handicap (și obținerea lui nu suferă amânare până la ieșirea din starea de urgență), vă rugăm să contactați DGASPC-urile, care in funcție de județ sau sector, au stabilit metode flexibile de a derula procedura de evaluare.

Art . 39/Decret 16.03.2020 – Certificatele de încadrare a copilului într-un grad de handicap și atestatele de asistent maternal eliberate de comisia pentru protecția copilului, precum și certificatele de încadrare în grad și tip de handicap eliberate de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap a căror valabilitate își prelungesc valabilitate expiră în perioada de urgență declarată, își prelungesc valabilitatea până la încetarea stării de urgență.

Art. 14/Decret 16.03.2020 – Se menține valabilitatea documentelor eliberate de autoritățile publice care expiră pe perioada stării de urgență.

Se prelungește valabilitatea certificatelor de acreditare a furnizorilor de servicii sociale și licențele sociale, provizorii și de funcționare?

Da, valabilitatea lor se prelungește până la încetarea stării de urgență.

Art. 40/Decret 16.03.2020 – Se prelungește valabilitatea certificatelor de acreditare a furnizorilor de servicii sociale și licențele serviciilor sociale, provizorii și de funcționare a căror valabilitate expiră in perioada de urgență declarată, își prelungesc valabilitatea până la încetarea stării de urgență.

Ce se întâmplă cu valabilitatea documentelor depuse la dosarul pentru emiterea sau prelungirea certificatului de handicap, pentru adulți?

Se menține valabilitatea documentelor eliberate de autoritățile publice care expiră pe perioada stării de urgență.

Art. 14/Decret 16.03.2020 – Se menține valabilitatea documentelor eliberate de autoritățile publice care expiră pe perioada stării de urgență.

Care este termenul de răspuns pentru petiții și solicitările formulate în exercitarea liberului acces la informații de interes public?

Pe perioada stării de urgență termenele legale stabilite se dublează.

Art. 56/Decret 16.03.2020 – Pe perioada stării de urgență, termenele legale stabilite pentru soluționarea solicitărilor formulate în exercitarea liberului acces la informații de interes public, precum și a petițiilor se dublează.

Se primesc in continuare alocațiile si indemnizațiile de handicap?

Alocațiile și indemnizațiile de handicap se primesc în continuare. ANPIS și AJPIS efectuează în continuare plăți.

Cum se primesc în condițiile stării de urgență, tichetele de călătorie?

Tichetele de călătorie se vor transmite prin posta de către DGASPC-uri. Vă rugăm sa contactați DGASPC- UL din teritoriu pentru îndrumări.

Ce se întâmplă cu persoanele care au handicap grav dacă se îmbolnăvesc de COVID19?

Conform legislației în vigoare, se internează împreună cu însoțitorul în unitatea spitalicească.

Ce se întâmplă cu persoanele cu handicap grav, dacă însoțitorii lor se îmbolnăvesc de COVID19 și sunt spitalizați sau carantinați/izolați la domiciliu?

Se identifică o rudă/cunoștință sau se anunță Primăria de domiciliu, și anume SPAS (Serviciul Public de Asistență Socială), dacă nu sunt rude/cunoștințe. Prin aceste răspunsuri am încercat să venim în întâmpinarea solicitărilor semnalate de dumneavoastră. Acest document va fi completat pe măsură ce vom sesiza noi aspecte care trebuie aduse la cunoștința publicului și pe această cale vă rugăm să ne adresați orice întrebare legată de COVID19 și măsurile luate în sfera noastră de activitate.

Vă mulțumim!