Achizitii publice

Biroul achiziții publice și contractare servicii sociale este constituit la nivelul Direcției generale de asistență socială și protecția copilului Mehedinți în temeiul art. 2, alin. 1 din Hotărârea Guvernului României nr. 395/2016, ca un compartiment funcțional distinct și are în componenta 4 funcții de execuție (3 ocupate + 1 vacant) și un post de conducere.

Împărțirea atribuțiilor în cadrul CISAP  se realizează pornind de la competentele necesare pentru realizarea atribuțiilor principale și specifice care rezulta din desfășurarea celor 3 etape ale procesului de achiziție publica, în aplicarea dispozițiilor art. 8, alin. 2 din Hotărârea Guvernului României nr. 395/2016.

Ținând seama de faptul ca, Direcția generală de asistență socială și protecția copilului Mehedinți, ca autoritate contractantă, se apropie de tipologia autorităților contractante mari (cele care se încadrează spre limita superioara a intervalului valoric al portofoliului de achiziții publice gestionat) organizarea Biroului achiziții publice și gestionarea atribuțiilor specifice în cadrul acestuia, asigura respectarea dispozițiilor art. 2, alin. 1 din Hotărârea Guvernului României nr. 395/2016 coroborate cu cele ale alin. 3-5 din cadrul aceluiași articol.

De asemenea, prin raportare la propriile reguli interne de funcționare adoptate la nivelul autorității contractante la nivelul Biroului achiziții publice, se asigura verificarea în parte a documentelor specifice, urmând ca acestea să fie semnate cu mențiunea „VERIFICAT” de către conducătorul biroului. Existența competențelor necesare la nivelul Biroului achiziții publice și contractare servicii sociale (toți angajații dețin certificate de experți în achiziții publice și au experiența de peste 7 ani în achiziții publice), conduce în mod direct la reducerea numărului de solicitări de clarificări/notificări/contestații din partea operatorilor economici, aspect cu un impact pozitiv asupra duratei globale de aplicare a prevederilor  implementate de către autoritatea contractantă.

Raport procedură achiziție servicii de pază