Centrul de consiliere si asistenta a copiilor cu tulburari din spectrul autist

Misiunea

Centrul de Consiliere și asistență a copiilor cu tulburări din spectrul autist este o componentă funcțională a Serviciului de recuperare, de prevenire a separării copilului de familie și servicii de zi și  oferă  intervenții  de recuperare individualizate specifice persoanelor cu tulburare de spectru autist și consilierea familiilor/reprezentanților legali ai acestora.

Beneficiari

Beneficiarii acestui centru sunt copii cu vârste cuprinse între 1-18 ani, atât din familie cât și din asistența maternală, diagnosticați de către medici specialiști neuropsihiatrii cu:

 • autism infantil;
 • autism atipic;
 • tulburare de dezvoltare din spectrul autist;
 • sindrom Asperger.

Dovada diagnosticului se va face printr-un bilet de trimitere de la medicul specialist către Centru o data cu recomandările pentru formele de terapie necesare .

Servicii

Centrul de consiliere și asistenta a copiilor cu tulburări din spectrul autist asigura servicii de:

 • logopedie: intervenții logopedice pentru stimularea apariției limbajului expresiv (speech prompt therapy) și corectarea sunetelor în cazul copiilor cu dislalie/dispraxie de limbaj;
 • terapii specifice diagnosticelor clinice stabilite în funcție de vârsta cronologica a beneficiarului și de nivelul sau de dezvoltare (ABA , PECS , TEACCH , GRUPURI DE SOCIALIZARE , etc.);
 • consiliere psihologica : familiile sunt instruite sa devina parteneri activi în actul terapeutic continuând la domiciliu activitățile cuprinse în programul personalizat de intervenție. De asemenea își însușesc strategii diverse de management comportamental astfel încât sa poată gestiona situațiile de „criza comportamentala” ale copiilor în familie, scoală etc.;
 • terapie ocupațională : intervenții ce vizează recuperarea abilitaților de motricitate fina și a coordonărilor motorii;
 • kinetoterapie : intervenții ce vizează recuperarea neuromotorie , diminuarea stereotipiilor motorii și a stărilor de agitație psihomotorie , instruirea familiei pentru continuarea activităților specifice salii de kinetoterapie și la domiciliu etc.

Activități

Activitățile ce se desfășoară pentru realizarea acestor servicii sunt :

 • evaluarea copiilor la includerea în programul de recuperare;
 • întocmirea planului de intervenție și a  programului personalizat de intervenție;
 • oferirea intervenției de specialitate;
 • consilierea familiei;
 • reevaluări periodice realizate de fiecare specialist;
 • informarea comunității, a unităților școlare și medicale despre existenta acestui serviciu.

Obiective

 • recuperarea și reabilitarea beneficiarilor;
 • creșterea gradului de independenta personala a acestora și integrarea lor în grădinițe/școli;
 • promovarea unei imagini pozitive a beneficiarilor în comunitate.

Pliant