Centrul de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu Strehaia

MISIUNEA CENTRULUI

Misiunea centrului este aceea de a imbunatati viata beneficiarilor de a le asigura un mediu prietenos si stabil, care sa le permita valorificarea potentialului si abilitatilor de care dispun prin servicii de recuperare neuromotorie: asistenta medicala, fizioterapie, kinetoterapie si masaj.

Pentru aceasta, vom:

 1. Pune la dispozitia tuturor beneficiarilor de servicii un ansamblu complet de dotari de recuperare medicala;
 2. Asigura un mediu prietenos si stabil in ceea ce priveste confortul bio-psiho-social al beneficiarului, ce va permite acestuia sa se manifecte active si sa-si dezvolte capacitatile individuale creative;
 3. Asigura asistenta medicala si recuperarea fizica a beneficiarului;
 4. Imbunatati si actualiza continuu serviciile oferite beneficiarilor din cadrul centrului, conform standardelor specific minime de calitate.

PRINCIPIILE CENTRULUI

 1. Respectarea drepturilor si a libertatilor fundamenateale ale omului;
 2. Prevenirea si combaterea discriminarii;
 3. Egalizarea sanselor;
 4. Protectie impotriva neglijarii si abuzului;
 5. Libertatea de a alege si controlul asupra propriei vieti, a serviciilor si formelor de suport de care beneficiaza;
 6. Solidaritatea sociala;
 7. Confidentialitatea;
 8. Cooperarea si parteneriatul
 9. Subsidiaritatea, potrivit careia, in situatiile in care persoana sau familia nu isi poate asigura integral nevoile sociale, intervin colectivitatea locala si structurile ei asociative si complementar, statul;
 10. Abordarea integrata;
 11. Abordarea centrata pe persoana in furnizarea de servicii;
 12. Egalitatea de tratament;
 13. Imbunatatirea continua a calitatii serviciilor.

OBIECTIVELE CENTRULUI

 1. Intretinerea si folosirea eficienta a bunurilor din dotare;
 2. Supravegherea pe timpul tratamentului a beneficiarilor de servicii sociale si planificarea unui reconsult in functie de diagnostic;
 3. Realizarea activitatilor de recuperare a beneficiarilor de servicii sociale;
 4. Elaborarea programelor individuale si de grup, adaptate afectiunii fiecarei persoane;
 5. Asigurarea pentru beneficiari a protectiei si asistentei in cunoasterea si exercitarea drepturilor lor;
 6. Asigurarea consilierii si informarii sociale si juridice beneficiarilor de servicii sociale si apartinatorilor acestora;
 7. Asigurarea pazei si securitatii beneficiarilor de servicii sociale;
 8. Asigurarea indeplinirii standardelor specifice minime de calitate;
 1. Acordarea de sprijin si asistenta de specialitate in vederea prevenirii situatiilor care pun in pericol siguranta beneficiariilor de servicii sociale;
 2. Acordarea asistentei si sprijinului pentru beneficiarii de servicii in exercitarea dreptului la exprimare libera a opiniei, in functie de discernamantul acestora;
 3. Dezvoltarea de parteneriate si colaborarea cu organizatii neguvernamentale si alti reprezentanti ai societatii civile, in vederea diversificarii serviciilor de asistenta speciala, in functie de realitatile si specificul local.

CRITERII DE ELIGIBILITATE

Beneficiarii Centrului sunt bolnavi cronici încadraţi în categoria persoanelor cu handicap (grav, accentuat, mediu, uşor), grad de handicap atestat de Comisia de Expertiză a Persoanei cu Handicap Mehedinti, care au domiciliul legal pe raza judetului.

Centrul este deschis in oferirea de servicii sociale, dar contracost si pentru alte categorii de beneficiari: din alte judete, fara certificat de incadrare in grad de handicap, lista cuprinzand serviciile medicale si de recuperare si tarifele acestora fiind urmatoarea:

Denumire serviciului medical Tarif (lei)
Consultatia va cuprinde si bilant articular, bilant muscular, intocmirea planului de recuperare  
Consultatia initiala 19
Consulatatie de control 12.60
Kinetoterapie de grup pe afectiuni 3.44
ionizare 4.40
Curenti diadinamici 3.86
Curenti interferentiali 4.83
Unde scurte 4.68
Ultrasunet 4.40
Magnetoterapie 4.40
Laser-terapie 3.59
Dus subacval 6.47
Hidrokinetoterapie individuala generala 9.37
Hidrokinetoterapie partiala 5.38
Hidrokinetoterapie individuala 8.54
Tractiuni vertebrale si articulare 5.38
Manipulari vertebrale 7.71
Manipulari articulatii periferice 4.40
Kinetoterapie cu apratura speciala covor rulant, bicicleta ergonomica, bac vaslit 3.86
Bai galvanice 4.54

Majoritatea beneficiarilor sunt persoane cu dizabilităţi care suferă de afecţiuni cronice neuromotorii si neuropsihice, somatice, cardio-vasculare, respiratorii, digestive, renale, locomotorii etc., sunt influenţaţi de modificări fiziologice şi psihologice specifice acestei categorii de persoane si prezintă un grad de dependenţă.

Persoanele care solicită admiterea în centru sunt evaluate prin realizarea anchetei sociale ale cărei rezultate sunt menţionate în dosarul solicitantului. În funcţie de rezultatele anchetei sociale, de starea

(fizică şi psihică) în care se află individul, relaţiile acestuia cu familia de provenienţă şi de actele persoanei care doreşte accesarea serviciilor se va decide dacă persoana va fi sau nu beneficiara, conform unor criterii specifice de eligibilitate.

Manualul de proceduri descrie metodologia de admitere si intervenţie pentru persoanele beneficiare de servicii din cadrul Centrului.

Admiterea în CENTRU se face în limita locurilor disponibile, in baza unei programari şi pe baza unui dosar, ce trebuie să cuprindă cel putin următoarele acte:

 • 1.     Cerere personală sau din partea aparţinătorilor ( părinţi, copii, curatori)
 • 2.     Certificat de încadrare într-o categorie de persoană cu handicap eliberat de Comisia de Expertiză Medicală a Persoanelor cu Handicap Mehedinti
 • 3. Copie acte identitate ( buletin identitate)
 • 4. Cupon de pensie
 • 5. Ancheta sociala (numai pentru persoanele ce detin certificat de incadrare in grad de handicap)

            SERVICII OFERITE

La admitere, centrul incheie cu fiecare beneficiar de servicii sociale un CONTRACT DE SERVICII, care stipuleaza drepturile si obligatiile, inclusive de natura materiala, fiecarei parti contractate, precum si tipurile de servicii sociale pe care le poate asigura:

INGRIJIRE SI ASISTENTA

 1. Supraveghere in timpul tratamentului si mentinerea sanatatii;
 2. Asigurarea medicatiei de urgenta;

SPRIJIN SI CONSILIERE PE PROBLEME DE SANATATE

            Evaluare initiala si reevaluari periodice

            Echipa Multidisciplinara a centrului efectueaza o evaluare initiala a fiecarui beneficiar, precum si reevaluari periodice, in baza carora se stabilesc serviciile ce vor fi asigurate beneficiarului.

            In cadrul centrului se realizeaza o monitorizare stricta a persoanelor aflate la tratament si, impreuna cu personalul de specialitate, se actioneaza atunci cand se sesizeaza aparitia unor modificari semnificative in ceea ce priveste starea fizica si psihica a acestora.

            In baza evaluarii initiale efectuate de echipa multidisciplinara (medic, kinetoterapeut, asistent medical, fizioterapeut, maseur), se intocmeste Planul Personalizat in care se mentioneaza serviciile ce vor fii asigurate beneficiarilor.

EDUCATIE

            Beneficiarii de servicii sociale au acces la servicii de educatie pentru sanatate.

RECUPERARE

 1. Kinetoterapie;
 2. Masaj
 3. Fizioterapie (curenti interferentiali si diadinamici, ultrasunet, laser, diatermie cu unde scurte, si magnetoterapie)
 4. Bai galvanice
 5. Dus subacval

INTEGRARE SI REINTEGRARE SOCIALA

            Centrul asigura desfasurarea activitatilor de incurajare si sprijin a relatiei cu familia si comunitatea locala, asistenta sociala, asistenta religioasa, socializare, insotire, reprezentare si mediere.

PROTECTIE IMPOTRIVA ABUZURILOR SI NEGLIJARII

Beneficiarii sunt protejati (prin proceduri specifice) impotriva abuzului(fizic, psihologic, sexual, financiar-material), neglijarii, discriminarii, a tratamentului degradant sau inuman.

Informatiile despre beneficiari sunt pastrate in mod corespunzator,  asigurindu-li-se confidentialitatea datelor, aspect prevazut si in Regulamentul Intern si in Angajamentul de confidentialitate semnat de fiecare angajat.

SERVICII SUPLIMENTARE

In cazul in care potentialul beneficiar de servicii sociale nu detine certificat de incadrare in grad de handicap si/sau are domiciliul in alt judet, poate efectua tratament de recuperare contracost conform Anexei Hotararii Consiliului Judetean Mehedinti nr. 24/2012.

DESCRIEREA CENTRULUI

           Centrul este situat in locatia Complexului de Servicii Sociale Strehaia, strada Tudor Vladimirescu, numarul 101, la etajul 3.

In prezent, centrul functioneaza in cadrul Complexului de Servicii Sociale Strehaia, in structura Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Mehedinti, incepand cu data de 26. 07. 2006 conform Hotararii Consiliului Judetean Mehedinti nr. 84, schimbandu-si denumirea si tipul de servicii conform Hotararii nr. 21 a Consiliului Judetean Mehedinti din data de 28. 02. 2019.

 Centrul detine Aviz de Functionare, conform legii acordat de Mnisterul Muncii si Justitiei Sociale-Autoritatea Nationala pentru Persele cu Dizabilitati.

Cladirea centrului este situata in centrul civic al orasului Strehaia

     Centrul este amplasat  pe o suprafata totala de  160 mp  si se compune din :

 • Cabinet medical (dotat cu baie proprie)
 • Cabinet electroterapie(dotat cu baie proprie)
 • Cabinet magnetoterapie si diatermie cu unde scurte(dotat cu baie proprie)
 • Cabinet masaj(dotat cu baie proprie)
 • Vestiar
 • Hidroterapie
 • Kinetoterapie (dotat cu baie proprie)
 • Salon barbati (dotat cu baie proprie)
 • Salon femei (dotat cu baie proprie)

            Centrul dispune de adaptari specifice pentru persoane cu dizabilitati : intrarea in unitate este prevazuta cu rampa si balustrada, in anumite bai exista dispozitive pentru persoane cu incadrare in grad de handicap.

            Amplasarea centrului permite utilizatorilor acces liber la toate serviciile si facilitatile comunitatii : exista cai de acces circulate de mijloace de transport in comun in directia unitatii noastre.

            Centrul este racordat la reteaua de curent electric, la reteaua de apa si dispune de un sistem propriu si eficient de termoficare (centrala proprie).

PERSONALUL CENTRULUI

ASIGURAREA ASISTENTEI MEDICALE

1 medic specialist , medicina fizica si recuperatorie  – Facultatea de medicina

4 asistenti medicali – Scoala Posticeala Sanitara+specializari maseur si balneofizioterapeut

Se asigura :

 • Fisa de consultatie medicala initiala
 • Fisa de evaluare initiala medicala la intrarea in centru;
 • Fisa de monitorizare ;
 • Asistenta medicala de urgenta ;
 • Evaluarea zilnica a starii de sanatate inaintea tratamentului medical si la finalul acestuia ;
 • Reconsult in timpul tratamentului ori cate ori este nevoie si/sau la 5 zile
 • Planuri personalizate in functie de diagnostic ;
 • Recomandari medicale la sfarsitul tratamentului ;
 • Planificare consult pentru reevaluare

RECUPERARE, SOCIALIZARE SI EVALUARE

1 kinetoterapeut – facultatea de Educatie fizica si sport, specializarea kinetoterapie.

Se asigura :

 • Recuperare motorie, kinetoterapie, gimnastica de intretinere ;
 • Socializare.

INGRIJIRE SI INTRETINERE IN TIMPUL TRATAMENTULUI

1 infirmier – cursuri de calificare, care asigura si sunt responsabil de :

 1. Toaleta zilnica (nevoi fiziologice, spalat, imbracat/dezbracat) ;
 2. Schimbul lenjeriei ;

1 ingrijitor curatenie care asigura si este responsabil de :

 1. Curatenia la nivel de centru ;
 2. Curatenia toaletelor ;

ADMINISTRATIV

Șef centru

FACILITATI

Centrul pune la dispozitia beneficiarilor de servicii sociale urmatoarele facilitati :

In camera :

 1. Tv cu cablu ;
 2. Conexiune la internet ;
 3. Senzor fum antiincendiu ;
 4. Sisteme de alarmare pentru cazuri de urgenta ;
 5. Mobilier ;
 6. Scaun cu rotile, cadru si alte dispozitive pentru persoane cu incadrare in grad de handicap.

Spatii comune :

 1. Hol ;
 2. Aparate de recuperare motricitate
 3. Sala de kinetoterapie
 4. Scaune cu rotile.

Curtea centrului :

 1. Parc de recreere ;
 2. Foisor cu mese si banci ;
 3. Balansoare ;
 4. Rampa de acces pentru scaune cu rotile

PROCEDURI DE EFECTUARE SI REZOLVARE A RECLAMATIILOR

Reclamatiile din partea beneficiarilor sau familiilor acestora vor fi trecute in Registrul pentru reclamatii. Institutia are stabilite proceduri de reclamare cu privire la activitatile si serviciile oferite de centru.

Reclamatiile si sesizarile pot fi facute verbal, in scris sau prin e-mail.

Centrul pune la dispozitia beneficiarilor urmatoarele conditii de consemnare a sesizarilor si reclamatiilor :

 1. Registrul de sesizari si reclamatii, situat la loc vizibil si la indemana oricui ;
 2. Cutia de sesizari si reclamatii.

Acestea sunt verificate zilnic de catre conducerea unitatii.

Sesizarile si reclamatiile vor fi adresate sefului de centru, care va lua masurile ce se impun si va oferi raspuns in maxim 10 zile lucratoare.

Daca sesizarile si reclamatiile depasesc sfera de influenta a sefului de centru, acestea vor fi trimise si solutionate de catre forurile superioare competente.

            La admiterea in centru, beneficiarii sunt informati cui trebuie sa se adreseze daca doresc sa reclame anumite servicii sau moduri de comportament a personalului.

Centrul incurajeaza beneficiarii sa sesizeze anumite nereguli ale personalului asupra caruia se impun masuri prompte. Toate reclamatiile urmaresc anumite etape care sunt explicate de catre persoanele raspunzatoare beneficiarilor de servicii sociale si familiilor acestora.

DREPTURILE BENEFICIARILOR

 1. Dreptul de a fi consultati in toate deciziile care ii privesc ;
 2. De a-si desfasura activitatile intr-un mediu fizic accesibil ,sigur ,intim ,functional ;
 3. De a-si exprima liber optiunile ;
 4. De a gandi si actiona autonom ;
 5. De a fi informati cu privire la starea lor de sanatate ;
 6. De a consimti asupra serviciilor asigurate prin contract ;
 7. De a beneficia in mod egal de serviciile oferite in centru ;
 8. De a beneficia de confidentialitate privind datele personale si informatiile medico-psihice ;
 9. De a nu fi abuzati , neglijati , abandonati , pedepsiti , hartuiti sau exploatati sexual ;
 10. De a face reclamatii si sugestii fara teama de represalii  ;
 11. De a nu fi exploatati economic-abuzuri privind banii, proprietatile, pretentii ce depasesc taxele convenite pentru serviciile oferite ;
 12. De a fi tratati si de a avea acces la toate serviciile fara discriminare ;
 13. De a beneficia de intimitate, de a-si manifesta liber orientarile si interesele culturale, etnice, religioase, sexuale, conform legii ;
 14. De a-si dezvolta talente si abilitatile ;
 15. De a-si utiliza cum doresc lucrurile personale ;
 16. De a fi anuntati in scris si de a putea audiati cu 5 zile lucratoare in avans daca vor fi exclusi de la accesul si activitatile centrului-cazuri de transfer , ori reziliere unilaterala a contractului de servicii ;
 17. De a fi exclusi ∕transferati din centru numai꞉
 • -din ratiuni de ordin medical ;
 • -la dorinta beneficiarului ;
 • -pentru comportamente ce sunt un pericol pentru beneficiar,pentru ceilanti beneficiari sau salariati ;
 • -pentru comportamente ce prejudiciaza rutinele zilnice ale activitatilor centrului ;
 • -in cazuri de forta majora-cataclisme naturale,aparitia unui focar de infectie epidemica
 • 18. De a fi informati cu privire la toate activitatile ce se desfasoara in cadrul centrului ;
 • 19. De a accesa toate spatiile si echipamentele comune ;
 • 20. De a fi tratati individulalizat ;
 • 21. De a primi raspuns la toate solicitarile ,opinile exprimate ;
 • 22 .Dreptul la intimitate ;
 • 23. De a primi cadouri sau donatii.

OBLIGATIILE SI RESPONSABILITATILE BENEFICIARILOR

 • 1. Sa respecte drepturile celorlalti beneficiari ;
 • 2. Sa manifeste un comportament civilizat fata de ceilanti beneficiari ;
 • 3. Sa nu agreseze fizic sau verbal beneficiarii sau salariatii ;
 • 4. Sa nu consume bauturi alcoolice ;
 • 5. Sa respecte programul zilnic de recuperare conform planificarii ;
 • 6. Sa foloseasca cu atentie si grija bunurile centrului ;
 • 7. Sa respecte ordinea ,curatenia,igiena personala si igiena camerei ;
 • 8. Sa respecte intimitatea celorlanti beneficiari ;
 • 9. Sa nu fure ;
 • 10.Sa respecte regulamentul de ordine interioara al centrului ;
 • 11.Sa nu abuzeze fizic , psihic , sexual, economic ceilanti beneficiari.

Nerespectarea acestor obligatii va atrage masuri punitive din partea unitatii pana la iesirea  beneficiarului  din centru cu respectarea normelor legale in domeniu.

Angajatii centrului vor respecta drepturile beneficiarilor intocmai , orice abatere sau incalcare va atrage dupa sine masuri administrative pana la concediere cu respectarea legislatiei in vigoare.

CONTACT

 • Tel/fax : 0374645093
 • Sef Centru: Paducel Virginia Iuliana – 0754803365
 •  E-mail: virginiapaducel@yahoo.com
 • Coordonate GPS: 44.623244, 23.188421
 • Program administrativ zilnic: L-J 08.00 – 16.30 si V -08.00-14.00