Proiecte implementate

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Regional și cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.

Construire și dotare Centru de zi pentru copilul cu autism – P+E, reabilitare și modernizare Centru de plasament pentru copilul cu dizabilități, Drobeta-Turnu Severin

Titlul proiectului

Construire și dotare Centru de zi pentru copilul cu autism – P+E, reabilitare și modernizare Centru de plasament pentru copilul cu dizabilități, Drobeta-Turnu Severin

Faza proiectului

Proiectul este finalizat.

Localizarea proiectului

 • Regiunea de dezvoltare: Sud-Vest Oltenia
 • Județul: Mehedinți
 • Localitatea: Drobeta-Turnu Severin

Finanțarea proiectului

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, axa prioritară 3 – îmbunătățirea infrastructurii sociale, domeniul de intervenție 3.2 – reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale.

Organismul intermediar – Agenție de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia.

Autoritatea de management – Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului

Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătățirea calității vieții copiilor cu autism și a familiilor acestora din județul Mehedinți.

Obiectivele specifice ale proiectului Construire și dotare Centru de zi pentru copilul cu autism – P+E, reabilitare și modernizare Centru de plasament pentru copilul cu dizabilități, Drobeta-Turnu Severin sunt:

 • Construcția și dotarea Centrului de zi pentru copilul cu autism Drobeta-Turnu Severin;
 • Reabilitare și modernizare Centru de plasament pentru copilul cu dizabilități;
 • Îngrijire și tratament pentru copii cu autism din județul Mehedinți.

Valoarea proiectului

 • Valoarea proiectului – 2.587.948,36 lei
 • Contribuție Uniunii Europene – 1.744.545,95 lei
 • Contribuția Guvernului României – 266.812,91 lei
 • Contribuția beneficiarului – 576.589,50 lei
 • Data începerii proiectului – 02.04.2013
 • Data finalizării proiectului – 01.12.2014

Beneficiarii proiectului

Grupul țintă al proiectului este constituit din copiii care suferă de Tulburare din Spectrul Autismului (autism) din județul Mehedinți.

Rezultatele proiectului

 • Vor fi realizate lucrările de construcție a noului centru și de reabilitate a centrului existent;
 • Beneficiarii vor avea condiții optime din punct de vedere social și medical;
 • Centrul de zi pentru copilul cu autism are posibilitatea de a oferi servicii sociale de abilitare/reabilitare, consiliere, evaluare psihologică a copiilor cu autism și a părinților acestora;
 • Asigurarea unei eficiențe energetice a centrului nou construit.