Centrul de ingrijire si asistenta pentru persoanele cu dizabilitati – Simian

Centrul de îngrijire și asistență pentru tineri cu dizabilități Șimian este un serviciu de tip rezidențial, fără personalitate juridică, care funcționează în subordinea Direcției generale de asistență socială și protecția copilului Mehedinți.

Misiunea

Misiunea centrului este de a furniza servicii sociale pentru tinerii cu dizabilități, având domiciliul în județul Mehedinți, care nu pot fi îngrijiți în familie sau în comunitatea din care provin, în vederea menținerii și dezvoltării autonomiei personale și a reintegrării sociale.

Servicii

Serviciile oferite de CIA Șimian sunt următoarele:

 • găzduirea pe perioadă nedeterminată;
 • îngrijire personală – asigură îngrijirea de baza: hrană, cazare, îmbrăcăminte, igienă, etc;
 • îngrijire medicală asigurată de medic, medicul de familie, asistente medicale;
 • supravegherea stării de sănătate, administrare de medicamente;
 • supraveghere – asigurarea desfășurării de către beneficiari a activităților în deplina siguranță;
 • asigurarea unui mediu securizant – asigură măsuri de siguranță și securitate legale necesare pentru asigurarea protecției beneficiarilor, personalului și a vizitatorilor împotriva evenimentelor și accidentelor cu potențial vătămător;
 • hrana – asigură beneficiarilor  o alimentație  corespunzătoare  din punct de vedere calitativ și cantitativ, ținând cont  de vârsta, nevoile și preferințele  acestora, în conformitate cu legislația în vigoare prin prepararea și distribuirea de 3 mese calde pe zi și 2 gustări;  
 • curățenie – asigurarea  condițiilor igienico-sanitare în spațiile în care își desfășoară activitatea centrul, conform legislației în vigoare;
 • reintegrare familială și comunitară – asigură pregătirea corespunzătoare a ieșirii beneficiarului din centru, în vederea  reintegrării familiale și/sau sociale;
 • socializare și activități culturale – asigură beneficiarilor oportunități de petrecere a timpului liber și socializare; 

Centrul  de îngrijire și asistență pentru tineri cu dizabilități Șimian are o capacitate de 49 locuri. Acesta dispune de 15 dormitoare cu baie proprie, cu 2, 3 sau 4 locuri/dormitor, bloc alimentar și sală de mese, club, cabinet medical, sală de tratament, cabinet pentru psiholog și asistent social, birou pentru administrator, birou pentru șeful de centru, grupuri sanitare pentru personal și spații de depozitare, dotate și echipate pentru a asigura servicii de calitate.

Actele necesare pentru admiterea în centru

 • Cerere de admitere în centru semnata de beneficiar sau reprezentantul legal (adresată Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Mehedinți)
 • Decizia privind stabilirea unei măsuri de protecție a persoanei adulte cu handicap a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Mehedinți;
 • Certificat de încadrare în grad de handicap și Adeverință medicală eliberata de către medicul de familie care sa cuprindă diagnosticul medical și recomandarea pentru internarea în CIA Șimian;
 • Ancheta socială întocmită de către autoritatea tutelară de la domiciliul persoanei și care să cuprindă propunerea de internare la CIA Șimian;
 • Dovada eliberată de serviciul specializat al primăriei de domiciliu prin care se atestă că acesteia nu i s-a putut asigura protecția și îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate;
 • Adeverință de venit precum și ultimul cupon de pensie (dacă este cazul);
 • Hotărârea instanței privind numirea tutorelui (unde este cazul);
 • Actele de identitate ale beneficiarulului (Carte de identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie).