Centrul de primire in regim de urgenta pentru copii strazii

Centrul de primire în regim de urgenta pentru copiii străzii este o componenta funcțională a serviciilor publice specializate pentru protecția copilului din subordinea Direcției Generale de Asistenta Sociala și Protecția Copilului Mehedinți.

Serviciul social ,,Centrul de primire în regim de urgenta pentru copiii străzii” cod serviciu social 8790 CR-C- II este înființat și administrat de furnizorul Direcția generală de asistență socială și protecția copilului Mehedinți.

Scopul serviciului social ,,Centrul de primire în regim de urgenta pentru copiii străzii” este un serviciu de tip rezidențial, care furnizează sau asigură, pe o perioadă determinată, accesul copiilor străzii la găzduire, educație și pregătire în vederea reintegrării lor familiale și sociale, sau luarea unei masuri de protecție corespunzătoare, în scopul prevenirii și depășirii unor situații de dificultate sau vulnerabilitate, în care se afla temporar copiii străzii și creșterea calității vieți acestora.

În cadrul serviciului sunt realizate activități pentru a răspunde nevoilor sociale, precum și speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depășirii și combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale și creșterea calității vieții.

Serviciile de suport pentru activitățile zilnice sunt de găzduire, hrana, sănătate, educație, consiliere socială și psihologică, promovarea relațiilor sociale (socializare), petrecerea timpului liber, servicii necesare în scopul reintegrării sau luării unei masuri de protecție corespunzătoare pentru copiii străzii, accesul către alte forme de protecție speciale prevăzute de lege, alte servicii suport pentru diferite situații de dificultate.

Centrul de primire în regim de urgență pentru copiii străzii poate fi descris ca o casă frumoasă, amenajată cu o grijă deosebită, pentru a oferii copiilor străzii căldura căminului de care nu s-au bucurat până în acel moment.

Misiune

Furnizarea sau asigurarea accesului copiilor, pe o perioada determinată, la găzduire, îngrijire, educație și pregătire în vederea reintegrării lor familiale sau stabilirea unei măsuri de protecție speciale.

Beneficiarii:

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în ,,Centrul de primire în regim de urgenta pentru copiii străzii” sunt:

 • copiii cu vârste intre 3 -18 ani;
 • copiii găsiți în strada;
 • copiii lipsiți temporar de ocrotirea părinților (copii fugiți) sau a reprezentanților legali;.
 • copiii aduși de organele de politie, care îi și identifica pe copii;

Servicii oferite:

Principalele servicii pe care Centrul de primire în regim de urgență pentru copiii străzii le oferă copiilor sunt:

 • Găzduirea pe perioada determinată, până la încetarea sau înlocuirea măsurii de plasament în regim de urgență;
 • Îngrijire personală – asigurarea îngrijirii de bază: hrană, somn, îmbrăcăminte, igiena, etc.;
 • Starea de sănătate – asigurarea condițiilor necesare pentru identificarea și evaluarea permanentă a nevoilor fizice, emoționale și de sănătate ale flăcărui copil, precum și măsurile corespunzătoare pentru satisfacerea acestor nevoi, igiena personală, supravegherea și menținerea stării de sănătate, etc.;
 • Educare – asigurarea accesului beneficiarilor la educație, informare, cultură, educație informală și non-formală a beneficiarilor prin mijloace corespunzătoare, cu prioritate în unități de învățământ din comunitate, în vederea dezvoltării lor armonioase;
 • Asistența socială – întocmire de anchete sociale, păstrarea și reactualizarea bazei de date, desfășurarea activităților specifice cu scopul reintegrării socio-familiale, păstrarea legăturii cu familiile copiilor, familiilor lărgite sau alte persoane relevante pentru copil;
 • Dezvoltarea abilitaților de viață independentă – asigurarea socializării beneficiarilor, dezvoltarea relațiilor cu comunitatea, asigurarea unui climat favorabil dezvoltării personalității copiilor, asigurarea participării beneficiarilor la activități de grup și la programe individualizate, adaptate nevoilor și caracteristicilor lor;
 • Consiliere psihologică – oferă copiilor consiliere psihologica în vederea rezolvării problemelor legate de dezvoltarea lor psihologică și pentru a face față dificultăților psihosociale cu care se confrunta, în funcție de vârsta, nivelul de dezvoltare și nevoile pe care le au;
 • Suport emoțional – oferă copiilor și familiei acestuia sprijin concret și încurajează menținerea legăturilor cu părinții, familia lărgită și alte persoane importante sau apropiate față de ei;
 • Supraveghere – asigura masuri de siguranță și securitate legale necesare asigurării protecției copiilor, personalului și a vizitatorilor împotriva evenimentelor și accidentelor cu potențial vătămător;
 • Hrana caldă – asigură copiilor o alimentație corespunzătoare din punct de vedere calitativ și cantitativ, ținând cont de vârsta, nevoile și preferințele acestora, în conformitate cu legislația în vigoare;
 • Curățenie – asigură condiții de locuit igienice și primitoare , asigură copiilor condiții de locuit de bună calitate, decente și asemănătoare mediului familial;
 • Consiliere juridică – asigură beneficiarilor asistență în cunoașterea și exercitarea drepturilor lor;
 • Menținerea legăturilor cu familia extinsă și alte persoane importante pentru copil – asigura sprijin concret și sunt încurajați să mențină legături cu familia extinsă și alte persoane importante sau apropiate de ei iar familia și alte persoane apropiate de copil sunt implicate pe cât posibil în viață acestuia pe perioada șederii copilului în cadrul centrului, astfel încât reintegrarea/integrarea sa familiară și socială să se pregătească și să se realizeze în cele mai bune condiții;
 • Reintegrare familială și comunitară – asigura pregătirea corespunzătoare a ieșirii copilului din serviciu, prin dezvoltarea deprinderilor de viață independentă și a altor condiții necesare pentru reintegrarea sau integrarea familială și/sau socio-profesională;
 • Socializare și activități culturale – asigura copiilor oportunități multiple de petrecere a timpului liber, care să contribuie la dezvoltarea fizica, cognitivă, socială și emoțională a copiilor;
 • Asigură un sistem de primire, înregistrare și soluționare a sesizărilor/reclamațiilor cu privire la serviciile oferite;
 • Colaborează permanent cu profesioniștii, autoritățile administrației locale și alte servicii pentru copil și familie din comunitate;

Obiective :

Obiective strategice:

 • informarea comunității cu privire la situația copiilor străzii și măsurile care pot fi luate pentru prevenirea și reducerea fenomenului;
 • implicarea activă a părinților/reprezentanților legali și a familiei lărgite în procesul de integrare/reintegrare a copiilor străzii în familie și societate;
 • reducerea factorilor de risc pentru copii și pentru familiile acestora;

Obiective specifice:

 • asigurarea unui mediu primitor pentru copiii străzii;
 • reducerea numărului de copiii ai străzii prin reintegrarea unui număr cât mai mare dintre aceștia în familie și societate, dacă este posibil acest lucru;
 • asigurarea de servicii de calitate pentru copiii străzii în conformitate cu nevoile acestora;
 • demontarea mecanismelor de dependență dezvoltate de copil față de mediul stradal;
 • reducerea numărului de ,,potențiali copii ai străzii”;
 • reducerea ratei de delincvență juvenilă;
 • prevenirea și limitarea componentelor deviante: vagabondaj, săvârșire de infracțiuni, prostituție infantilă și consum de substanțe halucinogene;
 • asigurarea accesului copilului la o formă de școlarizare;
 • integrarea și adaptarea socio-profesională în funcție de tipul/gradul de dizabilitate și de gradul de discernământ;
 • formarea deprinderilor de viață independentă;

Capacitate:

Centrul de primire în regim de urgenta pentru copiii străzii are o capacitate de 16 locuri.