Centrul de Îngrijire si Asistenta pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati Burila Mare

Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Burila Mare este un serviciu de tip rezidențial, fără personalitate juridică, care funcționează în subordinea Direcției generale de asistență socială și protecția copilului Mehedinți.

Misiunea CIAPAD Burila Mare

Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Burila Mare este un serviciu social de tip rezidențial care cuprinde un ansamblu de activități realizate pentru a răspunde nevoilor individuale specifice ale persoanelor adulte cu dizabilități, în vederea menținerii / dezvoltării potențialului personal.

Servicii oferite în cadrul CIAPAD Burila Mare

 • servicii de cazare, hrană, îmbrăcăminte
 • servicii de îngrijire și asistență medicală
 • servicii de consiliere psihologică
 • servici de abilitare și reabilitare
 • servicii de îngrijire și asistență
 • servicii privind menținerea și dezvoltarea de aptitudini cognitive
 • servicii de menținere și dezvoltare a deprinderilor zilnice
 • servicii privind menținerea și dezvoltarea deprinderilor de mobilitate
 • servicii privind menținerea și dezvoltarea deprinderilor de comunicare
 • servicii privind menținerea și dezvoltarea deprinderilor de autoîngrijire
 • servicii privind menținerea și dezvoltarea deprinderilor de îngrijire a propriei sănătăți
 • servicii privind menținerea și dezvoltarea deprinderilor de autogospodărire
 • servicii privind menținerea și dezvoltarea deprinderilor de interacțiune

Ghidul beneficiarului pentru admiterea în cadrul CIAPAD Burila Mare

 • Condiții de eligibilitate:
  • vârsta minimă 18 ani;
  • Solicitantul beneficiază de un certificat de încadrare în grad de handicap;
  • Provine din sistemul de asistență socială;
  • Prezintă un dosar complet cu acte, la solicitarea de instituționalizare;
  • Are domiciliul stabil în județul Mehedinți;
 • Acte necesare dosar de admitere:
  • BI/CI beneficiar;
  • Certificat naștere beneficiar;
  • Certificat stare civilă beneficiar;
  • Certificat încadrare într-un grad de handicap în termen de valabilitate;
  • Adeverință medicală boli infecțioase – contagioase;
  • Fișă de investigații paraclinice:
   • Radiografie pulmonară interpretată;
   • Test HIV/SIDA;
   • Analize sânge (Ag, HBs, VDRL);
   • Examen coproparazitologic.
 • Raport de Anchetă Socială
 • Documente medicale privind evoluția sau involuția diagnosticului
 • Adeverință de venit sau cupon de pensie