Prezentare

Comunicat privind măsurile temporare pe perioada situației de urgență

Programul de lucru al DGASPC Mehedinți

Direcția generală de asistență socială și protecția copilului Mehedinți este instituție publică de interes județean cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Județean Mehedinți. A fost înființată în temeiul art. 105 al Legii nr. 272 din 2004, prin comasarea serviciului public de asistență socială și a serviciului specializat pentru protecția copilului și asigură, la nivel județean, aplicarea politicilor și strategilor de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap și a altor persoane aflate în nevoie socială.

Pentru a duce la îndeplinire aceste politici și strategii, Direcția generală de asistență socială și protecția copilului Mehedinți colaborează cu Agenția județeană pentru plăți și inspecție socială Mehedinți, Agenția de ocupare a forței de muncă Mehedinți, Casa județeană de pensii Mehedinți, Inspectoratul județean de poliție Mehedinți, Direcția de sănătate publică Mehedinți, fundația SERA România, Episcopia Severinului și Strehaiei și Asociația surzilor din România – filiala Drobeta Turnu Severin.

Protocol de cooperare cu Inspectoratul de Politie al Judetului Mehedinti

În ceea ce privește finanțarea Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, aceasta este asigurată de către consiliul județean, directorul executiv al instituției fiind ordonator secundar de credite. Pe lângă sumele alocate de la bugetul județului Mehedinți pentru derularea activităților de asistență socială, au fost atrase și sume pentru derularea unor proiecte, sponsorizări sau donații, care au contribuit substanțial la implementarea strategilor de asistență socială.

Răsplata eforturilor depuse de către Direcția generală de asistență socială și protecția copilului Mehedinți s-a reflectat în acreditarea tuturor centrelor din subordine, licențierea serviciilor pentru protecția copilului de către Autoritatea națională pentru protecția drepturilor copilului și, mai mult, recomandarea unora dintre servicii ca modele de bune practici la nivel național.

Direcția generală de asistență socială și protecția copilului Mehedinți  asigură asistența socială următoarelor categorii de persoane:

 • Persoane defavorizate, marginalizate, discriminate;
 • Persoane vârstnice;
 • Persoane singure și familii aflate în dificultate;
 • Adulți și copii cu handicap;
 • Copii abuzați, maltratați, cu risc de abandon;
 • Copii abandonați.

În domeniul protecției copilului oferim servicii sociale privind:

 • Promovarea și implementarea drepturilor copilului;
 • Prevenirea abandonului, abuzului și a neglijării copilului;
 • Promovarea protecției copilului aflat în situație de risc prin alternative de tip familial, cu prioritate prin aplicarea de măsuri de reintegrare în familia naturală a copilului ocrotit în centrele de plasament sau în familii substitutive;
 • Implicarea comunității locale în problematica protecției copilului în conformitate cu legislația în vigoare.

Sprijinirea și orientarea școlară și profesionala a copilului cu dizabilități

 • soluționarea fenomenului “Copii Străzii”;
 • Sprijinirea integrării sociale a copiilor/tinerilor care părăsesc centrele de plasament.

Măsuri de prevenire a abandonului și a instituționalizării

 • protecția copilului care a comis o faptă penală și nu răspunde penal;
 • promovarea participării societății civile, a organizațiilor neguvernamentale acreditate la dezvoltarea sistemului județean de protecție a copilului.

Consiliere psihologică și juridică

 • măsuri de protecție de tip alternativ: centre de zi pentru copii școlari care provin din familii nevoiașe și copiii străzii;
 • măsuri de protecție de tip rezidențial: centre de plasament, centru maternal, centre pentru copii cu nevoi speciale.

În domeniul protecției persoanelor adulte oferim servicii sociale privind:

 • promovarea și implementarea drepturilor omului;
 • asistență și sprijin persoanelor vârstnice, singure, aflate în situații dificile sau cu dizabilități;
 • servicii de asistență medicală, igienizare și servirea mesei pentru bătrânii singuri;
 • măsuri de prevenire și combatere a marginalizării sociale și discriminării etnice;
 • servicii de recuperare, tratament, reintegrare socială a persoanelor cu dizabilități;

Servicii de consiliere socială, juridică și psihologică;

 • promovarea imaginii pozitive asupra persoanelor adulte aflate în dificultate și creșterea gradului de ocupare a forței de muncă pentru persoanele cu dizabilităţi;
 • creșterea calității serviciilor oferite pentru victimele violenței în familie;
 • diversificarea și dezvoltarea de servicii sociale specializate destinate persoanelor vârstnice și persoanelor cu handicap;
 • consolidarea parteneriatului public privat în furnizarea de servicii sociale acreditate destinate adultului aflat în dificultate.