Antet
episcopia Bambini sera telefonul copilului copii disparuti
MDRT

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
Str. Apolodor, nr. 17, Latura Nord, sector 5
Tel: 037 211 1409
e-mail:info@mdrap.ro
MDRT

Adresa: str. Dem.I.Dobrescu nr.2-4 sectorul 1 București
Compartimentul Comunicare, Relații Publice și Presă
Pentru relații cu publicul
Telefon/Fax: 021.315.88.12 ; 021.313.62.67 int 729, 744
e-mail:relatiicupublicul@mmuncii.ro
pentru relații cu mass-media
Telefon/Fax: 021.313.62.67 int 701, 750
e-mail:presa@mmuncii.ro
ANPFDC

Bucureşti, sector 1, Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 7, cod poştal 010322
Telefon: 021/315.36.33, 021/315.36.30, 021/310.07.89, 021/310.07.90
Fax: 021/312.74.74
e-mail:office@anpfdc.ro

ANPH

Bucureşti, sect. 1, Calea Victoriei 194
Telefon: 021/2125438, 021/2125439
Fax: 021- 2125443
e-mail: registratura@anph.ro

O.R.A.

Oficiul Român pentru Adopții
Adresa: Str. Petofi Sandor nr. 47, sector 1, Bucuresti, cod 011405
Telefon: 021-230.13.62; 021-230.13.51
Fax: 021-230.13.20
e-mail:secretariat@adoptiiromania.ro

AdresePrimarii