Antet
episcopia sera telefonul copilului copii disparuti
 • Camin pentru persoane vârstnice
 • Centru de îngrijire şi asistenţa
 • Centru de recuperare neuromotorie

Căminul pentru persoane vârstnice Strehaia

Misiunea

Furnizarea de servicii sociale persoanelor vârstnice care se afla în una din următoarele situaţii: este lipsită de susţinători sau aceştia nu-şi pot îndeplini obligaţiile, nu se poate gospodări singură, necesită supraveghere medicală care nu poate fi asigurată la domiciliu, nu are locuinţă, în vederea asigurării unui mediu cât mai apropiat celui familial, în vederea menţinerii şi dezvoltării autonomiei personale.

Obiective

 • Creşterea calităţii şi diversificarea serviciilor sociale oferite beneficiarilor;
 • Menţinerea relaţiilor cu familia;
 • Promovarea unei imagini pozitive a beneficiarilor în comunitate;
 • Creşterea autonomiei personale;

Capacitate

Căminul pentru persoane vârstnice are 35 de locuri.

Serviciile oferite

 • Găzduire pe perioada nedeterminata - asigurarea cazării, hranei, cazarmamentului şi a condiţiilor igienico-sanitare corespunzătoare;
 • Asistenţă medicală şi îngrijire - înregistrarea în evidenţa medicală, vitaminizări, imunizări, menţinerea stării de sănătate;
 • Asistenţă paleativă
 • Socializare şi petrecerea timpului liber - implicarea comunităţii în activităţile iniţiate de beneficiari, aprofundarea relaţiilor cu ceilalţi beneficiari;
 • Consiliere şi informare - consilierea şi informarea beneficiarilor asupra problemelor administrative, economice, juridice şi religioase.

Contact:

Str. Tudor Vladimirescu, nr. 101
Strehaia, Mehedinţi
Telefon: 0252/371383
Fax: 0252/371383
Persoana de contact: Creţescu Petre

Centrul de îngrijire şi asistenţă Strehaia

Misiunea

Misiunea centrului este de a asigura protecţia, ocrotirea, găzduirea, îngrijirea şi activităţi de recuperare şi reintegrare socială pentru persoane vârstnice sau cu încadrare în grad de handicap, în funcţie de nevoile specifice

Obiective

 • Promovarea unei imagini pozitive a beneficiarilor în comunitate;
 • Asigurarea unui mediu de viaţă cât mai apropiat de cel familial;
 • Integrare/reintegrare familială/socială;
 • Creşterea gradului de independenţă personală
 • Amenajarea unor noi utilităţi care să asigure la un nivel sporit condiţiile de viaţă
 • Stimularea participării la viaţa socială;
 • Promovarea şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare/socializare;
 • Cooptarea în acţiuni de educaţie sanitară;
 • Implicarea benevolă în activităţi gospodăreşti în cadrul complexului;
 • Recuperare.

Resursele de finanţare

Resursele necesare funcţionarii centrului sunt puse la dispoziţie de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mehedinţi.

Capacitate

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă – 35 locuri.

Serviciile oferite

 • Găzduire pe perioada nedeterminată – asigurarea cazării, hranei, cazarmamentului şi a condiţiilor igienico-sanitare corespunzătoare: beneficiarii sunt cazaţi în camere cu 4 paturi, având acces la sufragerii, baie în fiecare dormitor; primesc o alimentaţie adecvată, având condiţii corespunzătoare de menţinere a sănătăţii;
 • Asistenţă medicală şi îngrijire – înregistrarea în evidenţa medicală, vitaminizări, imunizări, menţinerea stării de sănătate;
 • Asistenţa paleativă
 • Socializare şi petrecerea timpului liber – implicarea comunităţii în activităţile iniţiate de beneficiari, aprofundarea relaţiilor cu ceilalţi beneficiari;
 • Consiliere şi informare – consilierea şi informarea beneficiarilor asupra problemelor administrative, economice, juridice şi religioase;
 • Evaluare: beneficiarii sunt admişi în centru şi li se asigură servicii numai în baza unei evaluări/reevaluări efectuate de o echipa multidisciplinară;
 • Planificarea serviciilor : fiecare beneficiar din centru primeşte servicii în baza unei planificări individuale;
 • Contractul de servicii : orice beneficiar din centru deţine un contract de servicii, în baza căruia i se asigura toate resursele şi activităţile necesare;
 • Siguranţa şi accesibilitatea : beneficiarii trăiesc în centru, care este amplasat astfel încât au acces la toate facilităţile şi resursele existente în oraş;
 • Recuperare: în baza programului individual de recuperare, centrul asigură fiecărui beneficiar un program de recuperare care are ca finalitate dezvoltarea autonomiei personale ;
 • Integrare/reintegrare socială : centrul acordă beneficiarilor sprijin pentru a deveni membrii activi şi responsabili ai comunităţii, fiind încurajaţi sa menţină o relaţie strânsă cu familia.

Condiţii de locuit

Centrul de îngrijire şi asistenţă oferă camere  cu trei sau patru locuri. Fiecare cameră dispune de paturi din lemn, un dulap cu noptiera pentru fiecare beneficiar. În sufragerie se afla o masa cu scaune pentru activităţile zilnice, canapele, fotolii, televizor.
În fiecare dormitor exista băi dotate corespunzător şi în funcţie de nevoile fiecărui beneficiar.
Centrul pune la dispoziţia beneficiarilor cabinetul medical, o bucătărie dotată corespunzător, o spălătorie.

Contact

Str. Tudor Vladimirescu, nr. 101
Strehaia,
Telefon/fax: 0252371383
Persoana de contact: Paducel Virginia

Centrul de servicii de recuperare neuromotorie a persoanelor adulte cu handicap

Misiune:

De a asigura protecţia, ocrotirea, găzduirea, îngrijirea şi activităţi de recuperare şi reintegrare socială pentru persoanele cu handicap, în funcţie de nevoile specifice, pe o perioada de 10 zile.

Obiective:

 • Promovarea unei imagini pozitive a beneficiarilor în comunitate
 • Integrare/reintegrare socio-profesională;
 • Creşterea gradului de independenţa personală până la atingerea autonomiei maxim posibile;
 • Egalizarea şanselor de integrare socială a persoanelor cu handicap neuromotor;
 • Recuperare neuromotorie.

Servicii:

 • Găzduire pe perioada determinata – asigurarea cazării, hranei, cazarmamentului şi a condiţiilor igienico-sanitare corespunzătoare; beneficiarii sunt cazaţi în camere cu 3 paturi, baie în fiecare dormitor;
 • Asistenţă medicală şi îngrijire – înregistrare în evidenţa medicală, vitaminizări, imunizări;
 • Socializare şi petrecerea timpului liber – implicarea comunităţii în activităţile iniţiate de beneficiari, aprofundarea relaţiilor cu ceilalţi beneficiari;
 • Consiliere şi informare – consilierea şi informarea beneficiarilor asupra problemelor administrative, economice, juridice şi religioase;
 • Evaluare – beneficiarii sunt admişi în centru şi li se asigură servicii numai pe baza evaluării iniţiale efectuate de echipa multidisciplinară;
 • Planificarea serviciilor – fiecărui beneficiar de servicii sociale i se întocmeşte planul individual de recuperare;
 • Recuperare: în baza planului individual de recuperare, centrul asigură fiecărui beneficiar un program de recuperare care are ca finalitate dezvoltarea autonomiei personale;
 • Integrare/reintegrare socială – centrul acordă sprijin pentru a deveni membrii activi şi responsabili ai comunităţii, fiind încurajaţi sa menţină o relaţie strânsă cu familia.

Dotarea centrului

Combina medical BTL; Aparatura de unde scurte BTL; Aparatul de magnetodiaflux; Cada cu dus subacval; Lift hidridoterapie; Bicicleta ergometrica; Steeper; Masa de masaj; Saltea pentru efectuarea exerciţiilor; Spalier; Gantere; Scripeţi pentru membre  inferioare şi membre superioare;

Contact:

str. Tudor Vladimirescu, nr. 101
Strehaia, Mehedinţi
Telefon: 0252/371383
Fax: 0252/371383
Persoana de contact: Vlad Geta