Antet
episcopia sera telefonul copilului copii disparuti

Serviciile de protecţie a copilului

Legea nr. 272 din 2004 stabileşte atât tipurile de servicii destinate prevenirii separării copilului de părinţi, cât şi pe cele de protecţie specială a copilului care a fost temporar sau definitiv separat de părinţi. S-au organizat şi au devenit funcţionale următoarele tipuri de servicii: servicii de zi, servicii de tip familial şi servicii de tip rezidenţial.

Servicii de zi

Sunt acele servicii prin care se asigură menţinerea, refacerea şi dezvoltarea capacităţilor copilului şi ale părinţilor săi, pentru depăşirea situaţiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa. Acestea cuprind:

Beneficiarii

Beneficiarii acestor servicii şi obligaţiile celor care le administrează sunt următoarele:

Atribuţii:

Servicii de tip familial

Serviciile de tip familial asigură creşterea şi îngrijirea copilului separat temporar sau definitiv de părinţi, la domiciliul unei persoane fizice sau familii (familie extinsă, asistent maternal, altă familie/persoană).

Beneficiari:

Atribuţii:

Personalul specializat care lucrează cu familiile substitutive care îngrijesc copiii trebuie să asigure:
formarea, informarea şi susţinerea adecvată a familiei substitutive pentru îngrijirea copilului;

Servicii de tip rezidenţial

Rolul serviciilor de tip rezidenţial este de a asigura protecţia, creşterea şi îngrijirea copilului separat, temporar sau definitiv, de părinţii săi, ca urmare a stabilirii în condiţiile legii a măsurii plasamentului.
Aceste servicii includ centrele de plasament (inclusiv casele de tip familial), centrele de primire a copilului în regim de urgenţă, precum şi centrele maternale.

Beneficiari:

Atribuţii: