Antet
episcopia sera telefonul copilului copii disparuti

Centrul de zi pentru copilul neglijat 0–3 ani “Prichindel”

Misiune:

Prevenirea abandonului și instituționalizării copiilor cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani proveniți din familii defavorizate, prin asigurarea de servicii pe timpul zilei.

Activități:

În cadrul centrului se desfășoară următoarele activități:

Beneficiari:

Beneficiari direcți: sunt un număr de 23 de copii cu vârste cuprinse între 0-3 ani, proveniți din familii aflate în dificultate;
Beneficiari indirecți sunt familiile acestora și comunitatea locală.

Modalitatea de selectare a beneficiarilor:

Copiii sunt admiși în centru în baza hotărârii Comisiei pentru Protecția Copilului Mehedinți. În vederea admiterii, părinții copilului se adresează cu o cerere la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mehedinți.
Se întocmește un dosar care cuprinde următoarele acte:

Se prezintă cazul Comisiei pentru Protecția Copilului de către asistentul social al centrului, în vederea admiterii dosarului.

Obiective:

Contact:

Comuna Punghina, județul Mehedinți
Tel: 0252/392395
Persoana de contact: Căianu Marin