Antet
episcopia sera telefonul copilului copii disparuti
organigrama

Structura organizatorică orientativă este prevăzută la art. 3 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, respectiv:

Având în vedere prevederile art. 3 alin (3) din Regulamentul-cadru, în structura organizatorică a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mehedinţi, funcţionează şi alte servicii decât cele mai sus menţionate. În acest sens, exemplificăm Compartimentul de coordonare a activităţii medico-sociale (care asigură coordonarea celor două centre medico-sociale care funcţionează în judeţul Mehedinţi ca instituţii cu personalitate juridică şi care au propriile organigrame şi state de funcţii, dar sunt în coordonarea metodologică a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului).

Numărul de posturi, organigrama şi statele de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sunt aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mehedinţi nr. 50 din 22 aprilie 2010.