Concursuri

Anunț rezultate finale examen promovare 13.04.2022

Anunt rezultate examen de promovare

Anunț rezultat selectare dosare examen de promovare 13.04.2022

Anunt promovare personal

Rezultat final concurs kinetoterapeut „Sfântul Nicolae”

Anunt rezultate interviu 08.11.2021

Anunt rezultate proba scrisa concurs 03.11.2021

Anunt rezultat selectie dosare 03.11.2021

Anunț concurs angajare kinetoterapeut Centrul pentru persoane vârstnice „Sf. Nicolae” Gura Văii

Tematica concurs angajare kinetoterapeut Centrul pentru persoane vârstnice „Sf. Nicolae” Gura Văii

Centralizator rezultate, angajări pe durat determinată, pe durata stării de alertă

Centralizator rezultate interviu 22.09.2021

Programare individuală interviu 22.09.2021

Centralizator rezultat selecție dosare 20.09.2021

Anunt angajare personal contractual pe perioada determinata pe durata starii de alerta

Anunt rezultate finale interviu 27.08.2021

Centralizator rezultate interviu 25.08.2021

Programare individuala sustinere interviu 25.08.2021

Centralizator rezultat selecție dosare angajare personal contractual pe perioada determinată, fără concurs, pe durata stării de alertă

Anunț angajare personal contractual pe perioadă determinată, fără concurs, pe durata stării de alertă

Rezultate finale angajare personal contractual pe perioadă determinată, pe durata stării de alertă, interviu 12.07.2021

Rezultat contestații interviu 12.07.2021

Centralizator rezultate angajare personal contractual pe durată determinată, fără concurs, pe durata stării de alertă

Rezultat selectie dosare și programare interviu 12.07.2021

Rezultate finale concurs medic CIA Șimian

Anunț angajare personal contractual pe perioadă determinată, fără concurs, pe durata stării de urgență

Anunt rezultate interviu CIA Șimian

Anunț rezultate proba scrisă 28.06.2021

Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere pentru ocuparea postului de medic Șimian

Tematică post medic CIA Șimian

Anunț concurs post medic CIA Șimian

Contestație interviu 11.05.2021 gr. 2

Rezultate finale interviu 11.05.2021 gr. 1

Rezultate finale interviu 11.05.2021 gr. 2

Rezultate interviu 11.05.2021 gr. 1

Rezultate interviu 11.05.2021 gr. 2

Programare interviu 11.05.2021 gr. 1

Programare interviu 11.05.2021 gr. 2

Centralizator rezultate selecție dosare concurs perioadă determinată personal administrativ (muncitor calificat, inspector specialitate, referent, magaziner și îngrijitor curățenie)

Centralizator rezultate selecție dosare concurs perioadă determinată personal sănătate (asistent medical, kinetoterapeut, infirmier și educator)

ANUNT ANGAJARE PERSONAL CONTRACTUAL PE PERIOADA DETERMINATA, FARA CONCURS, PE DURATA STARII DE ALERTA

Centralizator rezultate concurs 22.01.2021

Centralizator rezultate angajare personal pe durata determinata in perioada starii de alerta

Programare individuala interviu 20.01.2021

Erata selectie dosare

Centralizator rezultat selectie dosare angajare personal contractual perioada determinata

Anunț angajare personal contractual, perioadă determinată, pe perioada stării de alertă

Rezultate finale interviu angajare pe perioada determinata

Centralizator cu rezultatul procedurii in vederea angajarii

Centralizator rezultate selectie dosare și programare individuală interviu

Anunț angajare personal contractual pe perioada determinata, fără concurs, pe durata stării de alertă

Tematica medic primar la Centrul de plasament pentru copilul cu dizabilități 0-7 ani din cadrul Complexului de servicii sociale pentru copii

Anunț concurs medic primar la Centrul de plasament pentru copilul cu dizabilități 0-7 ani din cadrul Complexului de servicii sociale pentru copii

Anunț rezultate finale examen promovare 18.12.2019

Anunț proba scrisă examen promovare 18.12.2019

Anunț examen promovare 18.12.2019

Anunț și bibliografie concurs ocupare post medic în cadrul Centrului de îngrijire și asistenta pentru persoane cu dizabilități Șimian

Arhiva

Rezultate proba scrisă examen de promovare 3 decembrie 2019

Rezultate finale concurs administrator I Complexul de servicii Strehaia

Rezultate selecție dosare examen promovare din data de 03.12.2019

Rezultate selecție dosare examen promovare din data de 03.12.2019 proba scrisă

Nota la anuntul nr. 47331 / 27.11. 2019

Rezultate proba scrisă administrator I Complexul de servicii Strehaia

Rezultate finale educator Centrul de consiliere și asistență a copiilor cu tulburări din spectrul autist

Selecție dosare înscriere concurs din 27.11.2019, administrator I, Complexul de servicii Strehaia

Anunt examen promovare in grad profesional pentru functionari publici

Anunț rezultate interviu – educator in cadrul Centrului de consiliere și asistenta a copiilor cu tulburări din spectrul autist

Anunț examen promovare inspector specialitate, asistent social, psiholog, referent, asistent medical, secretar dactilograf, administrator, educator

Anunț examen promovare educator, administrator II, muncitor calificat IV, muncitor calificat III, muncitor calificat II

Anunt rezultate concurs – educator in cadrul Centrului de consiliere si asistenta a copiilor cu tulburari din spectrul autist

Anunț selecție dosare – educator în cadrul Centrului de consiliere și asistență a copiilor cu tulburări din spectrul autist

Anunț concurs administrator I Complex de servicii Strehaia

Tematica concurs administrator I Complex de servicii Strehaia

Anunț concurs educator Centrul de consiliere și asistență a copiilor cu tulburări din spectrul autist

Tematică concurs educator Centrul de consiliere și asistență a copiilor cu tulburări din spectrul autist

Anunt rezultate finale muncitor calificat I (bucatar), muncitor calificat I (fochist, instalator) in cadrul Complexului de servicii sociale Strehaia

Anunt rezultate interviu 17.10.2019 pentru ocuparea posturilor de muncitor calificat I (bucatar) si muncitor calificat I (fochist, instalator)

Anunt rezulate proba scrisa din data de 11.10.2019 pentru ocuparea posturilor de muncitor calificat I (bucatar) si muncitor calificat I (fochist, instalator)

Anunț selecție dosare de înscriere la concursul din 11.10.2019 Complex de Servicii Sociale Strehaia

Anunț concurs Complex de servicii sociale Strehaia

Tematica și bibliografie bucătar

Tematică și bibliografie fochist

Anunț rezultate finale – concurs asistent medical și administrator în cadrul centrului de zi ”Prichindel” Punghina

Anunț rezultate interviu 22.07.2019

Anunț rezultate proba scrisă, din data de 16.07.2019, asistent medical și administrator I – Centrul de zi ”Prichindel” Punghina

Anunț rezultate finale concurs administrator I – Bâcleș

Anunț rezultate interviu 10.07.2019 – administrator I

Anunț rezultate finale concurs ocupare posturi infirmiera și asistent – Bâcleș

Anunț rezultat selecție dosare de înscriere concurs 16.07.2019 – Punghina

Anunț concurs Centrul de zi ”Prichindel” Punghina

Anunț rezultate interviu 08.07.2019 – Bâcleș

Anunț rezultate proba scrisă 04.07.2019 – administrator I – Bâcleș

Anunț rezultatelor contestațiilor la proba scrisă din 02.07.2019 și rezultate finale la proba scrisă ale candidaților contestatari

Anunț rezultate proba scrisă concursul din 02.07.2019 – Bâcleș

Anunț selecție dosare de înscriere la concursul din data de 04.07.2019 – Bâcleș

Anunț selecție dosare înscriere concurs 02.07.2019 – Bâcleș

Tematica și bibliografie administrator I

Tematica și bibliografie asistent medical

Tematica și bibliografie muncitor calificat I (fochist)

Rezultate finale infirmieră și kinetoterapeut – Șimian

Rezultate contestații interviu 18-06-2019 – Șimian

Anunț rezultate interviu 18.06.2019 – Șimian

Anunț rezultate contestații proba scrisă concurs 11.06.2019 – Șimian

Anunț rezultat proba scrisă concurs din data de 11.06.2019 Șimian

Bibliografie administrator I

Bibliografie asistent medical principal

Bibliografie asistent medical

Bibliografie asistent social practicant

Bibliografie infirmier

Bibliografie Kinetoterapeut

Bibliografie muncitor calificat II – fochist

Anunț administrator I, muncitor calificat II – Bîcleș

Anunț asistent social practicant, Kinetoterapeut, asistent medical, asistent medical principal, infirmiera – Bîcleș

Tematica Administrator I – Bîcleș

Tematica asistent medical principal – Bîcleș

Tematica asistent medical – Bîcleș

Tematica asistent social practicant – Bîcleș

Tematica Infirmier – Bîcleș

Tematica Kinetoterapeut – Bîcleș

Tematica muncitor calificat II (fochist) – Bîcleș

Anunț selecție dosare de înscriere – infirmiera și kinetoterapeut – Centrul de îngrijire și asistență pentru tineri cu dizabilități Șimian

Anunț concurs ocupare posturi vacante Centrul de îngrijire și asistentă tineri cu dizabilități Șimian

Anunț rezultat final concurs 14.03.2019 – șofer, muncitor calificat IV, îngrijitor curățenie, spălătoreasă

Anunț rezultat final concurs 14.03.2019, infirmieră

Anunț rezultate finale concurs 14.04.2019 – asistent medical, asistent medical principal, inspector de specialitate

Anunț rezultat contestație interviu și rezultat final la interviu a candidatului contestatar – concurs 14.03.2019, infirmieră

Anunț rezultat interviu concurs 14.03.2019 – șofer, muncitor calificat IV, spălătoreasă, îngrijitor curățenie

Anunț rezultate interviu concursul din 14.03.2019 asistent medical, inspector de specialitate

Anunț rezultate interviu concursul din 14.03.2019 infirmiere

Anunț rezultat contestație la proba scrisă și rezultatul final la proba scrisă a candidatei contestatare – concurs 14.03.2019 îngrijitor curățenie

Anunț rezultatele contestațiilor la proba scrisă și rezultatele finale la proba scrisă a candidaților contestatari – concurs 14.03.2019 asistent medical, inspector de specialitate debutant

Anunț rezultatele contestațiilor la proba scrisă și rezultatele finale la proba scrisă a candidaților contestatari – concurs 14.03.2019 infirmieră

Rezultate proba scrisă concurs 14.03.2019 – infirmieră, kinetoterapeut

Rezultate proba scrisă concurs 14.03.2019 – șofer, muncitor calificat IV, îngrijitor curățenie, spălătoreasă

Rezultate proba scrisa concurs 14.03.2019 – asistent medical, asistent medical principal și inspector de specialitate debutant

Rezultate finale concurs din data de 05.03.2019

Rezultate obținute la interviul din data de 11.03.2019

Rezultatele probei scrise la concursul din data de 05.03.2019