Antet
episcopia sera telefonul copilului copii disparuti

ANUNŢ PUBLIC

CONSILIUL JUDEŢEAN MEHEDINŢI, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, titular al proiectului „Centrală termică şi instalaţii de încălzire la Centrul de zi Prichindel-Punghina”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agentia pentru Protectia Mediului Mehedinti în cadrul procedurili de evaluare a impactului asupra mediului pentru  proiectul mentionat, propus a fi amplasat în intravilanul comunei Punghina, judeţul Mehedinţi.
Proiectul deciziei de incadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Mehedinti din str.Baile Romane nr.3, Drobeta Turnu Severin, în zilele de luni-vineri, între orele 08-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmmh.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare în termen de 5 de zile de la data publicarii prezentului anunt.

.