Antet
episcopia sera telefonul copilului copii disparuti

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mehedinţi este instituţie publică de interes judeţean cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Judeţean Mehedinţi. A fost înfiinţată în temeiul art. 105 al Legii nr. 272 din 2004, prin comasarea serviciului public de asistenţă socială şi a serviciului specializat pentru protecţia copilului şi asigură, la nivel judeţean, aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap şi a altor persoane aflate în nevoie socială.

Pentru a duce la îndeplinire aceste politici şi strategii, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mehedinţi colaborează cu Direcţia de muncă, solidaritate socială şi familie, Agenţia de ocupare a forţei de muncă, Casa de pensii, Inspectoratul de poliţie, Direcţia de sănătate publică, fundaţia SERA România, Episcopia Severinului şi Strehaiei şi Asociaţia surzilor din România – filiala Drobeta Turnu Severin.

În ceea ce priveşte finanţarea Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, aceasta este asigurată de către consiliul judeţean, directorul executiv al instituţiei fiind ordonator secundar de credite. Pe lângă sumele alocate de la bugetul judeţului Mehedinţi pentru derularea activităţilor de asistenţă socială, au fost atrase şi sume pentru derularea unor proiecte, sponsorizări sau donaţii, care au contribuit substanţial la implementarea strategiilor de asistenţă socială.

Răsplata eforturilor depuse de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mehedinţi s-a reflectat în acreditarea tuturor centrelor din subordine, licenţierea serviciilor pentru protecţia copilului de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi, mai mult, recomandarea unora dintre servicii ca modele de bune practici la nivel naţional.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mehedinți  asigură asistența socială următoarelor categorii de persoane:

În domeniul protecției copilului oferim servicii sociale privind:

Sprijinirea și orientarea școlară și profesionala a copilului cu dizabilități

Măsuri de prevenire a abandonului și a instituționalizării

Consiliere psihologică și juridică

Măsuri de protecție de tip rezidențial: centre de plasament, centru maternal, centre pentru copii cu nevoi speciale
În domeniul protecției persoanelor adulte oferim servicii sociale privind:

Servicii de consiliere socială, juridică și psihologică;