Antet
episcopia sera telefonul copilului copii disparuti

Complexul de servicii comunitare pentru copilul preşcolar

În cadrul Complexului funcţionează următoarele centre:

Centrul de zi

Activităţi

Serviciile acordate de Centrul  de zi  se adresează copiilor care provin din familii aflate în dificultate astfel :

Au prioritate pentru accesul în centru copiii reintegraţi în familiile naturale, precum şi copiii în risc de abandon.

Centrul de zi pentru copilul cu dizabilităţi

Serviciile acordate de Centru de zi pentru copilul cu dizabilităţi  se adresează copiilor care provin din familii aflate în dificultate astfel:

Centrul de plasament de tip familial pentru copilul 0-7 ani cu dizabilităţi 

Principalele activităţi care se desfăşoară în centru sunt:

Beneficiari
Copii cu dizabilităţi 0-7 ani.

Centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii 

Centrul de primire în regim de urgenţă a copilului 0-3 ani

Centrul de primire în regim de urgenta a copilului 0-3 ani, este un serviciu de primire cu caracter rezidenţial cu 4 locuri unde copilul este adus pe baza unui referat de urgenţă , în cazul în care se constată nerespectarea tuturor drepturilor lui (dreptul la protecţie împotriva oricăror forme de violenţă, abandon , neglijare , maltratare, exploatare, etc.)

CONTACT :

Mehedinţi, Drobeta Turnu Severin, str. Mihai Viteazul nr. 2-4
Tel : 0252/321710
Persoana contact : Cristina Crîng