Antet
episcopia sera telefonul copilului copii disparuti

Compartimentul antisărăcie şi prevenirea marginalizării sociale

     Compartimentul antisărăcie şi prevenirea marginalizării sociale s-a înfiinţat în anul  2005, prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 9 din 25.01.2005 şi îşi desfăşoară activitatea în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mehedinţi.

Activități

     În cadrul Compartimentul antisărăcie şi prevenirea marginalizării sociale se desfăşoară următoarele activităţi:

     Metodologiile de lucru utilizate sunt anchetele sociale, pe bază de chestionar, interviurile.

Obiective

     Principalele obiective ale Compartimentului antisărăcie şi prevenire a marginalizării sociale privind asistenta sociala în perioada 2009-2012 sunt:

         Serviciile sociale se acordă la solicitarea persoanei, a familiei acesteia sau a reprezentantului legal, în urma semnalării unei situaţii de nevoie socială de către orice altă persoană, precum şi din oficiu. Evaluarea iniţială, realizată prin intermediul raportului de anchetă socială iniţială, are drept scop identificarea nevoilor individuale, iar în situaţia în care aceasta evidenţiază existenţa unor situaţii complexe pentru a căror rezolvare se impune participarea mai multor profesionişti sau instituţii specializate în acest domeniu, se va recomanda efectuarea evaluării complexe necesare identificării şi stabilirii măsurilor de intervenţie personalizate. Evaluarea complexă este realizată de echipe interdisciplinare de specialişti. Procesul de evaluare complexă are drept scop elaborarea unei strategii de suport conţinând ansamblul de măsuri şi servicii adecvate şi individualizate potrivit nevoilor sociale identificate. Procesul de evaluare complexă permite identificarea posibilităţilor de prevenire a sărăciei şi marginalizării sociale. Furnizarea serviciilor sociale se realizează cu participarea beneficiarului, luându-se în considerare opinia acestuia. Principalele categorii de persoane care pot beneficia de o evaluare complexă a nevoilor sociale individuale sunt reprezentate de persoanele economic active, pensionarii, tinerii cu vârste între 16-26 de ani aflaţi în dificultate şi confruntaţi cu riscul excluderii profesionale, persoanele şi familiile aflate în dificultate.  Periodic, se reevaluează cazul pentru identificarea tuturor nevoilor beneficiarilor şi dacă metodele folosite sunt potrivite.  

Contact:

Drobeta Turnu Severin, str. Traian, nr. 89, județul Mehedinți
Telefon: 0252/324460; fax: 0252/328658
Persoana de contact: Roxana Bârborică