Antet
episcopia Bambini sera telefonul copilului copii disparuti

Extindere bucătărie-spălătorie la Centrul de zi Prichindel, comuna Punghina

Titlul proiectului

Extindere bucătărie-spălătorie la Centrul de zi Prichindel, comuna Punghina

Faza proiectului: Proiectul este implementat și se află în etapa de post-implementare.

Localizarea proiectului

Finanțarea proiectului

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul de intervenţie 3.2 – Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale.

Organism intermediar - Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia

Autoritate de Management - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

Obiectivele proiectului

Proiectul de fata contribuie la indeplinirea rezultatelor asteptate în raport cu obiectivele stabilite, si anume Crearea infrastructurii necesare sustinerii unui sistem real de servicii sociale - pana în anul 2009.

Obiectivul general al proiectului il constituie Imbunatatirea calitatii vietii copiilor din din cadrul Centrului de de zi Prichindel Punghina.

Obiective specifice ale proiectului de Extindere bucatarie, spalatorie la CENTRUL DE ZI PRICHINDEL PUNGHINA:

Valoarea proiectului

Beneficiarii proiectului

Grupul ţintă al proiectului este constituit din 25 de copii cu vârsta sub 3 ani din Centrul de zi Prichindel din comuna Punghina.
Copiii provin din familii aflate în dificultate care prezintă risc de abandon crescut.
Copiii vor beneficia de servicii de calitate oferite de personalul centrului de zi PRICHINDEL din comuna Punghina, în conformitate cu standardele minime obligatorii pentru centrele de zi.

Rezultatele proiectului