Antet
episcopia Bambini sera telefonul copilului copii disparuti

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Mehedinti este institutie publica de interes judetean cu personalitate juridica in subordinea Consiliului Judetean Mehedinti. A fost infiintata in temeiul art. 105 al Legii nr. 272 din 2004, prin comasarea serviciului public de asistenta sociala si a serviciului specializat pentru protectia copilului si asigura, la nivel judetean, aplicarea politicilor si strategiilor de asistenta sociala in domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap si a altor persoane aflate in nevoie sociala.

Pentru a duce la indeplinire aceste politici si strategii, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Mehedinti colaboreaza cu Directia de munca, solidaritate sociala si familie, Agentia de ocupare a fortei de munca, Casa de pensii, Inspectoratul de politie, Directia de sanatate publica, fundatia SERA Romania, Episcopia Severinului si Strehaiei si Asociatia surzilor din Romania - filiala Drobeta Turnu Severin.

in ceea ce priveste finantarea Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, aceasta este asigurata de catre consiliul judetean, directorul executiv al institutiei fiind ordonator secundar de credite. Pe langa sumele alocate de la bugetul judetului Mehedinti pentru derularea activitatiilor de asistenta sociala, au fost atrase si sume pentru derularea unor proiecte, sponsorizari sau donatii, care au contribuit substantial la implementarea strategiilor de asistenta sociala.

Rasplata eforturilor depuse de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Mehedinti s-a reflectat in acreditarea tuturor centrelor din subordine, licentierea serviciilor pentru protectia copilului de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si, mai mult, recomandarea unora dintre servicii ca modele de bune practici la nivel national.

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Mehedinti asigura asistenta sociala urmatoarelor categorii de persoane:

in domeniul protectiei copilului oferim servicii sociale privind:

Sprijinirea si orientarea scolara si profesionala a copilului cu dizabilitati

Masuri de prevenire a abandonului si a institutionalizarii

Consiliere psihologica si juridica

Masuri de protectie de tip rezidential: centre de plasament, centru maternal, centre pentru copii cu nevoi speciale
in domeniul protectiei persoanelor adulte oferim servicii sociale privind:

Servicii de consiliere sociala, juridica si psihologica;